Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

ΑΡΧΙΚΗ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ


Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ

ΟΡΘΡΟΣ : 7.00 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ : 6.30 μ.μ.


ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


•Τίς Κυριακές τελοῦνται [ 2 ] Θεῖες Λειτουργίες:

6.50-8.50 π.μ.: Ὄρθρος καί Α΄ Θεία Λειτουργία.

9.10-10.10 π.μ.: Β΄ Θεία Λειτουργία.

•Τίς Καθημερινές Ἑορτές καί τά Σάββατα:

7.00-9.00 π.μ.: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.


Ὁ Ναός παραμένει ἀνοικτός καθημερινῶς 7 π.μ. – 7 μ.μ.

ἐκτός Κυριακῶν πού κλείνει στή 1.00 μ.μ..


Calendar
Τρίτη
1
Ἰουστίνου φιλοσόφου καί μάρτυρος.
Σάββατον
5
Δωροθέου ἐπισκόπου Τύρου ἱερομάρτυρος.
Κυριακή
6
ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ. ῾Ιλαρίωνος ὁσίου τοῦ νέου.
Τετάρτη
9
Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα. Κυρίλλου.
Στίς 5.30 μ.μ. τῆς σήμερον ἡ ἀπόδοσις τοῦ «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ».
Πέμπτη
10
ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ.
Σάββατον
12
Ὀνουφρίου ὁσίου, Πέτρου τοῦ ἐν Ἄθῳ.
Κυριακή
13
ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Α΄ ΟΙΚΟΥΜ. ΣΥΝΟΔΟΥ.
Σάββατον
19
† ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ.
Θά τελοῦνται «Τρισάγια» ἐπί κολλύβων:
Παρασκευή 18 Ἰουνίου: 9.30 – 11.30 π.μ.
& 5.30 – 7.00 μ.μ.
Σάββατον 19 Ἰουνίου: 8.30 - 11.30 π.μ.
Κυριακή
20
ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ.
6.30-9.20 π.μ. ὄρθρος, α΄ λειτ. καί α΄ γονυκλισία.
9.30-10.30 π.μ. β΄ λειτ. & β΄ γονυκλισία).
Δευτέρα
21
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.
Πέμπτη
24
Γενέθλιον Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου.
Σάββατον
26
Ἀπόδοσις Πεντηκοστῆς. Δαυὶδ ὁσ. Θεσ/νίκης.
Κυριακή
27
Α΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ.
Τρίτη
29
Πέτρου καί Παύλου τῶν Πρωτοκορυφαίων.
Τετάρτη
30
Σύναξις Δώδεκα (12) Ἀποστόλων.