Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

ΑΡΧΙΚΗ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ


ΟΡΘΡΟΣ : 7.00 π.μ.


ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ : 6.00 μ.μ.


ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Τήν Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου τό ἀπόγευμα (6.00 - 8.00)

θά ψαλῇ ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν

τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.


ΛΗΞΙΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ: ΚΥΡΙΑΚΕΣ: 10.00, ΕΟΡΤΕΣ: 9.15, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 9.00.Calendar
Παρασκευή
1
Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου - Νέου Ἐκκλησ. Ἔτους, Συμεών στυλίτου, Μελετίου ὁσίου, 40 μαρτύρων γυναικῶν.
Σάββατον
2
Μάμαντος μάρτυρος, Ἰωάννου ὁσίου τοῦ νηστευτοῦ.
Κυριακή
3
ΙΓ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἀνθίμου, Θεοκτίστου, Νεκταρίου.
Παρασκευή
8
ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.
Σάββατον
9
᾿Ιωακείμ καί Ἄννης τῶν Θεοπατόρων.
Κυριακή
10
ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ. Χρυσοστόμου Σμύρνης κλπ..
Πέμπτη
14
V Η ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.
Σάββατον
16
Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος τῆς πανευφήμου.
Κυριακή
17
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ. Σοφίας καί τριῶν θυγατέρων.
Σάββατον
23
Σύλληψις ᾿Ιωάννου τοῦ Προδρόμου, Πολυξένης.
Κυριακή
24
Α΄ ΛΟΥΚΑ. Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, Θέκλης ἱσαπ.
Τρίτη
26
Μετάστασις 'Ιωάννου τοῦ Θεολόγου.
Σάββατον
30
Γρηγορίου ἱερομάρτυρος τοῦ φωτιστοῦ.