Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

Calendar
Παρασκευή
1
Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων.
Σάββατον
2
Ἀκινδύνου, Πηγασίου, Ἐλπιδοφόρου μαρτύρων.
Κυριακή
3
Ε΄ ΛΟΥΚΑ. Ἀνακομιδή λειψάνου Γεωργίου μεγαλομ.
Παρασκευή
8
Τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαήλ καί Γαβριήλ.
Σάββατον
9
Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ ἐν Αἰγίνῃ.
Κυριακή
10
Η΄ ΛΟΥΚΑ. Σωσιπάτρου, Ὀρέστου καί Ἀρσενίου.
Δευτέρα
11
Μηνᾶ, Βίκτωρος & Βικεντίου μαρτύρων.
Τετάρτη
13
Ἰωάννου Ἀρχ/που ΚΠόλεως τοῦ Χρυσοστόμου.
Πέμπτη
14
Φιλίππου ἀποστόλου, Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου.
Σάββατον
16
Ματθαίου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ.
Κυριακή
17
Θ΄ ΛΟΥΚΑ. Γρηγορίου Νεοκαισαρείας, Γενναδίου.
Πέμπτη
21
ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.
Σάββατον
23
Ἀμφιλοχίου ἐπισκόπου Ἰκονίου.
Κυριακή
24
ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ. Κλήμεντος ῾Ρώμης, Πέτρου Ἀλεξανδρείας.
Δευτέρα
25
Αἰκατερίνης μεγαλομάρτυρος, Μερκουρίου μεγαλομ.
Τρίτη
26
Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος, Νίκωνος τοῦ Μετανοεῖτε.
Σάββατον
30
Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, Φρουμεντίου Αἰθιοπίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ : 7.15 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ : 5.30 μ.μ.


ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΑΡΧΙΚΗ

ΝΗΣΤΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΙΕΡΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ

Ἀπό τῆς 15ης Νοεμβρίου ἀρχίζει ἡ Σαρανταήμερος Νηστεία τῶν Χριστουγέννων καί ἡ καθημερινή τέλεση Θείας Λειτουργίας (Σαρανταλείτουργο).


Λῆξις Θείων Λειτουργιῶν: Κυριακές : 10.30 π.μ., ῾Εορτές : 9.30 π.μ.,

Καθημερινές : 9.00 π.μ.