Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ : 7.00 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ : 6.00 μ.μ.


ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ :

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ:

7.00 μ.μ.: Ἀρχιερατικὸς ῾Εσπερινὸς μὲ ἀρτοκλασία.

9.30 μ.μ.: Ὁ Ὄρθρος τῆς ἑορτῆς καὶ βραδυνή Θ. Λειτουργία.

ΤΡΙΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ:

7.30 π.μ.: Ἀρχιερατικὴ χοροστασία Ὄρθρου καὶ Θ. Λειτουργία.

6.30 μ.μ.: Μεθέορτος ῾Εσπερινὸς μὲ ἀρτοκλασία καὶ Παράκληση.Λῆξις Θείων Λειτουργιῶν: Κυριακές 10.00, ῾Εορτές 9.30, Καθημερινές 9.00.

Calendar
Σάββατον
1
Ἀνανίου ἀποστόλου, Ρωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ.
Κυριακή
2
B΄ ΛΟΥΚΑ. Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης μαρτύρων.
Δευτέρα
3
Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν.
Σάββατον
8
Πελαγίας ὁσίας, Πελαγίας παρθενομάρτυρος.
Κυριακή
9
Γ΄ ΛΟΥΚΑ. ᾿Ιακώβου ἀποστόλου τοῦ Ἀλφαίου
Σάββατον
15
Λουκιανοῦ ἱερομάρτυρος, Σαβίνου ὁσίου.
Κυριακή
16
Δ΄ ΛΟΥΚΑ. Πατέρων Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.
Τρίτη
18
Λουκᾶ τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ.
Πέμπτη
20
Γερασίμου ὁσίου, Ἀρτεμίου μεγαλομ., Ματρώνης ὁσ.
Σάββατον
22
Ἀβερκίου Ἱεραπόλεως. Τῶν ἐν ᾿Εφέσῳ ἑπτὰ παίδων.
Κυριακή
23
ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ. Ἰακώβου ἀποστ. τοῦ Ἀδελφοθέου.
Τετάρτη
26
Δημητρίου μεγαλομάρτυρος τοῦ Μυροβλύτου.
Παρασκευή
28
Ἁγίας Σκέπης Θεοτόκου. ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ.
Σάββατον
29
Ἀναστασίας τῆς ῾Ρωμαίας, Ἀβραμίου ὁσίου.
Κυριακή
30
E΄ ΛΟΥΚΑ. Ζηνοβίου καὶ Ζηνοβίας, Κλεόπα ἀποστ.

ΑΡΧΙΚΗ