ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ


ΙΟΥΛΙΟΣ


ΟΡΘΡΟΣ: 7.00 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: 7.00 μ.μ.


ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

Calendar
Σάββατον
1
Τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ.
Κυριακή
2
Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Τιμίας Ἐσθῆτος Θεοτόκου.  
Παρασκευή
7
Κυριακῆς μεγαλομάρτυρος.
Σάββατον
8
Προκοπίου μεγαλομάρτυρος.
Κυριακή
9
Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Παγκρατίου, Μιχαήλ Ἀθηναίου.
Τρίτη
11
Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος,Ὄλγας ἱσαποστόλου.
Τετάρτη
12
Παϊσίου ὁσίου τοῦ Ἁγιορείτου.
Σάββατον
15
Κηρύκου καὶ Ἰουλίττης μαρτύρων.
Κυριακή
16
ΠΑΤΕΡΩΝ Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.
Δευτέρα
17
Μαρίνης μεγαλομάρτυρος.
Πέμπτη
20
Προφήτου ᾿Ηλιοῦ τοῦ Θεσβίτου.
Σάββατον
22
Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς, Μαρκέλλης Χιοπολίτιδος.
Κυριακή
23
Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Φωκᾶ, Ἰεζεκιὴλ, Πελαγίας Τήνου.
Τρίτη
25
Κοίμησις τῆς Ἁγίας Ἄννης.
Τετάρτη
26
Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος τῆς θαυματουργοῦ.
Πέμπτη
27
Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος τοῦ ἰαματικοῦ.  
Σάββατον
29
Καλλινίκου καὶ Θεοδότης μαρτύρων.
Κυριακή
30
Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Σίλα, Σιλουανοῦ, Κρήσκεντος ἀπ.

ΙΕΡΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΤΡΙΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ

7.30-9.00 μ.μ.: Μέγας πανηγυρικός ῾Εσπερινός μετ᾿ Ἀρτοκλασίας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ

7.00-9.45 π.μ.: ῎Ορθρος καί πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

7.00-8.30 μ.μ.: ῾Εσπερινός καί ῾Ιερά Παράκλησις εἰς τήν

θαυματουργόν Ἁγίαν.


ΛΗΞΙΣ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ: Κυριακές: 10.00π.μ., Καθημερινές: 9.00π.μ.

ΑΡΧΙΚΗ