Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

ΑΡΧΙΚΗ

ΙΕΡΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ

7.30-9.00 μ.μ.: Μέγας πανηγυρικός ῾Εσπερινός μετ᾿ Ἀρτοκλασίας.

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ

7.00-9.45 π.μ.: ῎Ορθρος καί πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

7.00-8.30 μ.μ.: ῾Εσπερινός καί ῾Ιερά Παράκλησις τῆς Ἁγίας.


ΛΗΞΙΣ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ: Κυριακές: 10.00π.μ., Καθημερινές: 9.00π.μ.

Calendar
Κυριακή
1
E΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ.
Σάββατον
7
Κυριακῆς μεγαλομάρτυρος.
Κυριακή
8
ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Προκοπίου μεγαλομάρτυρος.
Τετάρτη
11
Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος,῎Ολγας ἱσαποστόλου.
Πέμπτη
12
Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. Πρόκλου καί ῾Ιλαρίου.
Σάββατον
14
Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Ἀκύλα ἀποστόλου.
Κυριακή
15
ΠΑΤΕΡΩΝ Δ΄ Οἰκ. Συνόδου. Κηρύκου καί Ἰουλίττης.
Τρίτη
17
Μαρίνης μεγαλομάρτυρος.
Παρασκευή
20
Προφήτου ᾿Ηλιοῦ τοῦ Θεσβίτου.
Σάββατον
21
Ἰωάννου καί Συμεών τοῦ διά Χριστόν Σαλοῦ.
Κυριακή
22
Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μαρίας Μαγδαληνῆς, Μαρκέλλης.
Τετάρτη
25
Κοίμησις τῆς Ἁγίας Ἄννης. Ὀλυμπιάδος, Εὐπραξίας.
Πέμπτη
26
Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος. Ἑρμολάου ἱερομάρτυρος.
Παρασκευή
27
Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος τοῦ ἰαματικοῦ.
Σάββατον
28
Προχόρου ἀποστόλου, Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου.
Κυριακή
29
Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Καλλινίκου καί Θεοδότης μαρτύρων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ


ΙΟΥΛΙΟΣ


ΟΡΘΡΟΣ: 7.00 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: 7.00 μ.μ.


ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ