Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ


Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ


ΟΡΘΡΟΣ : 7.00 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ : 6.30 μ.μ.


ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ἀπό τίς 15 Ἰουνίου ἀρχίζουν οἱ ᾿Εξετάσεις γιά τούς μαθητές τῆς Γ΄ Λυκείου. Εἰδικές Δεήσεις θά ἀναπέμπονται. Καλή προετοιμασία, θεία φώτιση καί ἐπιτυχία!


Ὁ Ναός παραμένει ἀνοικτός καθημερινά ἀπό 7 π.μ. ἕως 7 μ.μ.,

ἐκτός Κυριακῶν πού θά κλείνει στίς 1 μ.μ.


ΛΗΞΙΣ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ: Κυριακές 10.00, ῾Εορτές 9.15, Καθημερινές 8.45.

Calendar
Δευτέρα
1
Ἰουστίνου φιλοσόφου καί μάρτυρος.
Σάββατον
6
† ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ. (Τήν Παρασκευή ἀπό 5 μ.μ.· θά τελοῦνται «Τρισάγια κολλύβων» ἀνά μισή ὥρα).
Κυριακή
7
ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (ἔναρξη ὄρθρου: 6.30 π.μ.· -ἑσπερινός Γονυκλισίας: 9.30 π.μ.)
Δευτέρα
8
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.
Σάββατον
13
Ἀπόδοσις Πεντηκοστῆς. Ἀκυλίνης μάρτυρος.
Κυριακή
14
Α΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ.
Σάββατον
20
Μεθοδίου ἱερομάρτυρος, Νικολάου Καβάσιλα.
Κυριακή
21
Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. ᾿Ιουλιανοῦ μάρτυρος.
Τετάρτη
24
Γενέθλιον Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου.
Σάββατον
27
Σαμψὼν ὁσίου τοῦ ξενοδόχου.
Κυριακή
28
Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Κύρου ᾿Ιωάννου ἀναργύρων.
Δευτέρα
29
Πέτρου καί Παύλου τῶν Πρωτοκορυφαίων.
Τρίτη
30
Σύναξις Δώδεκα (12) Ἀποστόλων.

ΑΡΧΙΚΗ