Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Τήν Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου τό ἀπόγευμα (6.00 - 8.00) θά ψαλῇ ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.


ΛΗΞΙΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ: ΚΥΡΙΑΚΕΣ: 10.00, ΕΟΡΤΕΣ: 9.15, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 9.00.

Calendar
Σάββατον
1
Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου - Νέου Ἐκκλησ. Ἔτους, Συμεών στυλίτου, Μελετίου ὁσίου, 40 μαρτύρων γυναικῶν.
Κυριακή
2
ΙΔ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μάμαντος μάρτυρος.
Σάββατον
8
ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.
Κυριακή
9
ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ. ᾿Ιωακείμ καί Ἄννης. Χρυσοστόμου Σμύρνης καί τῶν σύν αὐτῷ.
Παρασκευή
14
Η ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.
Σάββατον
15
Νικήτα μεγαλομάρτυρος, Συμεών Θεσσαλονίκης.
Κυριακή
16
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ. Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος.
Δευτέρα
17
Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος καί Ἀγάπης μαρτύρων.
Πέμπτη
20
Εὐσταθίου μεγαλομάρτυρος.
Σάββατον
22
Φωκᾶ ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Σινώπης.
Κυριακή
23
Α΄ ΛΟΥΚΑ. Σύλληψις ᾿Ιωάννου τοῦ Προδρόμου.
Δευτέρα
24
Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, Θέκλης.
Τετάρτη
26
Μετάστασις 'Ιωάννου τοῦ Θεολόγου.
Σάββατον
29
Κυριακοῦ ὁσίου τοῦ Ἀναχωρητοῦ.
Κυριακή
30
Β΄ ΛΟΥΚΑ. Γρηγορίου ἱερομάρτυρος τοῦ φωτιστοῦ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ


ΟΡΘΡΟΣ : 7.00 π.μ.


ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ : 6.00 μ.μ.


ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΑΡΧΙΚΗ