Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

5.30-7.00 μ.μ.: Ἡ Ἀκολουθία τῶν ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ.


ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΓΙΑΣΜΟΙ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ,  8.15 π.μ. (μετά τή Θ.Λειτουργία)

ΣΑΒΒΑΤΟΝ   6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 10.15 π.μ. (μετά τή Θ.Λειτουργία)


Περισσότερα στό:

Πρόγραμμα τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Τὴν Τρίτη 16 Ἰανουαρίου τὸ βράδυ (8.30 – 12.30) θὰ τελεσθεῖ ἱερὰ ἀγρυπνία

στὴ μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου.


ΛΗΞΙΣ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ : ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ : 9.00, ΕΟΡΤΕΣ : 9.30, ΚΥΡΙΑΚΕΣ : 10.30.Calendar
Δευτέρα
1
Ἡ Περιτομὴ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου.
Παρασκευή
5
Παραμονὴ Θεοφανείων. Θεοπέμπτου καὶ Θεωνᾶ μαρτύρων.
Σάββατον
6
ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
Κυριακή
7
Ἰωάννου τοῦ ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ.
Σάββατον
13
Μετὰ τὰ Φῶτα. ῾Ερμύλου καὶ Στρατονίκου μαρτύρων.
Κυριακή
14
ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ. Ἀπόδοσις Θεοφανείων. Τῶν ἐν Σινὰ ὁσ.
Τετάρτη
17
Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, Γεωργίου Ἰωαννίνων.
Πέμπτη
18
Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας.
Σάββατον
20
Εὐθυμίου ὁσίου τοῦ Μεγάλου.
Κυριακή
21
ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ. Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ, Νεοφύτου & Ἁγνῆς.
Πέμπτη
25
Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως τοῦ Θεολόγου.
Σάββατον
27
Ἀνακομιδὴ λειψάνου ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
Κυριακή  
28
ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (Τριῴδιον). Ἐφραὶμ Σύρου.
Τρίτη
30
Τῶν Τριῶν ῾Ιεραρχῶν (προστατῶν ᾿Εθνικῆς Παιδείας).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ : 7.15 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ : 5.30 μ.μ.


ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΑΡΧΙΚΗ