Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ


ΟΡΘΡΟΣ : 7.15 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ : 5.30 μ.μ.


ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΑΡΧΙΚΗ

Calendar
Τετάρτη
1
Ἡ Περιτομὴ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου.
Σάββατον
4
Πρὸ τῶν Φώτων. Συν. 70 ἀποστόλων, Νικηφόρου τοῦ λεπροῦ.
Κυριακή
5
ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ. Παραμονὴ Θεοφανείων. Θεοπέμπτου.
Δευτέρα
6
ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
Τρίτη
7
Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ.
Σάββατον
11
Μετὰ τὰ Φῶτα. Θεοδοσίου ὁσίου τοῦ κοινοβιάρχου.
Κυριακή
12
ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ. Τατιανῆς μάρτυρος.
Παρασκευή
17
Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, Γεωργίου Ἰωαννίνων.
Σάββατον
18
Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας.
Κυριακή
19
ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ. Μακαρίου Αἰγυπτίου. Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ.
Δευτέρα
20
Εὐθυμίου ὁσίου τοῦ Μεγάλου.
Τρίτη
21
Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ, Νεοφύτου καὶ Ἁγνῆς μαρτύρων.
Σάββατον
25
Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως τοῦ Θεολόγου.
Κυριακή
26
ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ. Ξενοφῶντος ὁσίου, Κλήμεντος Ἀθηναίου.
Δευτέρα
27
Ἀνακομιδὴ λειψάνου ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
Πέμπτη
30
Τῶν Τριῶν ῾Ιεραρχῶν (προστατῶν ᾿Εθνικῆς Παιδείας).

ΛΗΞΙΣ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ : ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ : 9.00, ΕΟΡΤΕΣ : 9.30, ΚΥΡΙΑΚΕΣ : 10.15.