Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Τήν Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου τό ἀπόγευμα (6.00 - 8.00) θά ψαλῇ ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.


ΛΗΞΙΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ: ΚΥΡΙΑΚΕΣ: 10.00, ΕΟΡΤΕΣ: 9.15, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 9.00.

Calendar
Παρασκευή
1
Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου - Νέου Ἐκκλησ. Ἔτους, Συμεών στυλίτου, Μελετίου ὁσίου, 40 μαρτύρων γυναικῶν.
Σάββατον
2
Μάμαντος μάρτυρος, ᾿Ιωάννου τοῦ νηστευτοῦ.
Κυριακή
3
ΙΓ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἀνθίμου ἱερομ., Θεοκτίστου ὁσίου.
Παρασκευή
8
ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.
Σάββατον
9
᾿Ιωακείμ καί Ἄννης τῶν Θεοπατόρων.
Κυριακή
10
ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ. Χρυσοστόμου Σμύρνης.
Πέμπτη
14
ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.
Σάββατον
16
Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος τῆς πανευφήμου.
Κυριακή
17
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ. Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος καί Ἀγάπης μαρτύρων.
Τετάρτη
20
Εὐσταθίου μεγαλομάρτυρος.
Σάββατον
23
Σύλληψις ᾿Ιωάννου τοῦ Προδρόμου.
Κυριακή
24
Α΄ ΛΟΥΚΑ. Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, Θέκλης.
Τρίτη
26
Μετάστασις 'Ιωάννου τοῦ Θεολόγου.
Σάββατον
30
Γρηγορίου ἱερομάρτυρος φωτιστοῦ Ἀρμενίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ


ΟΡΘΡΟΣ : 7.00 π.μ.


ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ : 6.00 μ.μ.


ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΑΡΧΙΚΗ