Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ : 7.15 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ : 5.30 μ.μ.·Τίς Κυριακές τελεῖται μία Θεῖα Λειτουργία μέ Ὄρθρο: 7.15-10.15 π.μ.

·Τά Σάββατα: 7.15-9.00 π.μ.: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.

·Τίς Καθημερινές Ἑορτές: 7.15-9.15 π.μ.: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.


Παρακαλοῦμε νά ἐνισχύσετε τό Ναό, γιά νά ἀνταποκριθεῖ

στίς λειτουργικές του ἀνάγκες.


Ὁ Ναός παραμένει ἀνοικτός καθημερινῶς 7.00 π.μ. – 6.30 μ.μ.

ἐκτός Κυριακῶν 6.30 π.μ. – 1.00 μ.μ..


Ἐκ τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου καί τῶν Ἐφημερίων τοῦ Ναοῦ

Τηλ. 2102281778, 2102016826 fax: 2102281665


Calendar
Τρίτη
1
Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων.
Σάββατον
5
Γαλακτίωνος καὶ ᾿Επιστήμης τῶν μαρτύρων.
Κυριακή
6
Ζ΄ ΛΟΥΚΑ. Παύλου Κων/πόλεως τοῦ ὁμολογητοῦ.
Τρίτη
8
Τῶν Ταξιαρχῶν Μιχαήλ καὶ Γαβριήλ.
Τετάρτη
9
Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ ἐν Αἰγίνῃ.
Σάββατον
12
Ἰωάννου Ἀλεξανδρείας τοῦ ἐλεήμονος, Νείλου ὁσίου.
Κυριακή
13
Η΄ ΛΟΥΚΑ. Ἰωάννου ΚΠόλεως τοῦ Χρυσοστόμου.
Δευτέρα
14
Φιλίππου ἀποστόλου, Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου.
Τετάρτη
16
Ματθαίου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ.
Σάββατον
19
Ἀβδιοὺ προφήτου, Βαρλαὰμ μάρτυρος.
Κυριακή
20
Θ΄ ΛΟΥΚΑ. Προεόρτια Εἰσοδίων. Γρηγορίου Δεκαπ.
Δευτέρα
21
ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.
Παρασκευή
25
Αἰκατερίνης μεγαλομάρτυρος, Μερκουρίου μεγαλομ.
Σάββατον
26
Στυλιανοῦ Παφλαγόνος, Νίκωνος τοῦ μετανοεῖτε.
Κυριακή
27
ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ. Ἰακώβου μεγαλομάρτυρος τοῦ Πέρσου.
Τετάρτη
30
Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, Φρουμεντίου Αἰθιοπίας.

ΑΡΧΙΚΗ