Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

ΑΡΧΙΚΗ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ : 7.15 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ : 5.30 μ.μ

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ


Τίς Κυριακές τελεῖται μία Θεῖα Λειτουργία μέ Ὄρθρο: 7.15-10.15 π.μ.

Τά Σάββατα: 7.15-9.00 π.μ.: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.

Τίς Καθημερινές Ἑορτές: 7.15-9.15 π.μ.: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.


Ὁ Ναός παραμένει ἀνοικτός καθημερινῶς 7 π.μ. – 6.00 μ.μ.

ἐκτός Κυριακῶν 6.30 π.μ. – 1.00 μ.μ..


Calendar
Σάββατον
1
Ἡ Περιτομὴ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου.
Κυριακή
2
ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ. Σιλβέστρου Ρώμης, Σεραφείμ Σάρωφ.
Τετάρτη
5
Παραμονὴ Θεοφανείων. Θεοπέμπτου καὶ Θεωνᾶ.
Πέμπτη
6
ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
Παρασκευή
7
Σύναξις Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ.
Σάββατον
8
Mετὰ τὰ Φῶτα. Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου.
Κυριακή
9
ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ. Πολυεύκτου μάρτυρος.
Σάββατον
15
Παύλου ὁσίου τοῦ Θηβαίου καὶ ᾿Ιωάννου τοῦ καλυβίτου.
Κυριακή
16
ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ. Προσκύνησις τιμίας ἁλύσεως ἀπ. Πέτρου.
Δευτέρα
17
Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, Γεωργίου Ἰωαννίνων.
Τρίτη
18
Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας.
Παρασκευή
21
Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ, Νεοφύτου καὶ Ἁγνῆς μαρτύρων.
Σάββατον
22
Τιμοθέου ἀποστόλου, Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου.
Κυριακή
23
ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ. Κλήμεντος Ἀγκύρας, Ἀγαθαγγέλου.
Τρίτη
25
Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως τοῦ Θεολόγου.
Σάββατον
29
Ἀνακομιδὴ λειψάνων Ἰγνατίου τοῦ θεοφόρου.
Κυριακή
30
Τῶν Τριῶν ῾Ιεραρχῶν (Προστατῶν Ἐθνικῆς Παιδείας).