Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

Calendar
Κυριακή
1
Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, Συμεών στυλίτου, Μελετίου ὁσ., 40 μαρτ. γυναικῶν.
Σάββατον
7
Προεόρτια Γενεσίου Θεοτόκου. Σῴζοντος μάρτυρος.
Κυριακή
8
ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ. Τό Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Χρυσοστόμου Σμύρνης καί τῶν σύν αὐτῷ.
Δευτέρα
9
Ιωακείμ καί Ἄννης τῶν Θεοπατόρων.
Σάββατον
14
Η ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.
Κυριακή
15
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ. Νικήτα μεγαλομάρτυρος.
Τρίτη
17
Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος καί Ἀγάπης μαρτύρων.
Παρασκευή
20
Εὐσταθίου μεγαλομάρτυρος.
Σάββατον
21
Ἀπόδοσις τῆς ῾Υψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ.
Κυριακή
22
Α΄ ΛΟΥΚΑ. Φωκᾶ ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Σινώπης.
Δευτέρα
23
Σύλληψις ᾿Ιωάννου τοῦ Προδρόμου. Πολυξένης ὁσίας.
Τρίτη
24
.Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, Θέκλης μεγαλομάρτυρος.
Πέμπτη
26
Μετάστασις 'Ιωάννου τοῦ Θεολόγου.
Σάββατον
28
Χαρίτωνος ὁμολογητοῦ. Βαρούχ προφήτου.
Κυριακή
29
Β΄ ΛΟΥΚΑ. Κυριακοῦ ὁσίου τοῦ ἀναχωρητοῦ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ


ΟΡΘΡΟΣ: 7.00 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: 6.00 μ.μ.


ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΑΡΧΙΚΗ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Τό Σάββατον 14 Σεπτεμβρίου τό ἀπόγευμα (6.00 - 8.00) μετά τοῦ ἀναστασίμου καί μεθεόρτου ἑσπερινοῦ θά ψαλεῖ καί ἡ ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.


ΛΗΞΙΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ: ΚΥΡΙΑΚΕΣ: 10.00, ΕΟΡΤΕΣ: 9.15,

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 9.00.