Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

Calendar
Παρασκευή
3
Διακαινησίμου. Ζωοδόχου Πηγῆς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Τιμοθέου καὶ Μαύρας μαρτύρων.
Σάββατον
4
Διακαινησίμου. Πελαγίας μάρτυρος. ῾Ιλαρίου ὁσίου
Κυριακή
5
ΤΟΥ ΘΩΜΑ. Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος. Ἐφραίμ ὁσιομάρτυρος.
Τετάρτη
8
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Ἀρσενίου ὁσίου.
Σάββατον
11
Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου φωτιστῶν τῶν Σλαύων.
Κυριακή
12
ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ. Ἰωσήφ, Νικοδήμου. Ἐπιφανίου, Γερμανοῦ.
Σάββατον
18
Πέτρου, Διονυσίου, Ἀνδρέου, Παύλου κ.λπ. μαρτύρων.
Κυριακή
19
ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ. Πατρικίου ἱερομάρτυρος.
Τρίτη
21
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῶν ἱσαποστόλων.
Τετάρτη
22
ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Δημητρίου καὶ Παύλου νεομαρτύρων.
Σάββατον
25
Γ΄ εὕρεσις τιμίας κεφαλῆς Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου.
Κυριακή
26
ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ. Κάρπου καὶ Ἀλφαίου ἀποστόλων.
Δευτέρα
27
Ἰωάννου τοῦ Ρώσου τοῦ ὁμολογητοῦ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ


Μ Α Ϊ Ο Σ


ΟΡΘΡΟΣ: 7.00 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: 6.30 μ.μ.


ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


ΑΡΧΙΚΗ

ΛΗΞΙΣ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ: ΚΥΡΙΑΚΕΣ: 10.15 π.μ. ΕΟΡΤΕΣ: 9.15 π.μ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 8.45 π.μ.