Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ


Τήν Παρασκευὴ 3 Νοεμβρίου τό βράδυ (8.00 - 12.30) θά τελεσθεῖ ἱερά ἀγρυπνία στήν ἱερά μνήμη τοῦ Ὁσίου Ἰωαννικίου τοῦ μεγάλου καί τοῦ νέου Ὁσίου Γεωργίου τοῦ Καρσλίδη τοῦ ὁμολογητοῦ, μέ τήν ἀρχαία θεία λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.


ΝΗΣΤΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΙΕΡΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ


Ἀπό τῆς 15ης Νοεμβρίου ἀρχίζει ἡ Σαρανταήμερος Νηστεία τῶν Χριστουγέννων καί ἡ καθημερινή τέλεση Θείας Λειτουργίας (Σαρανταλείτουργο).


Λῆξις Θείων Λειτουργιῶν:

Κυριακές : 10.30 π.μ., ῾Εορτές : 9.30 π.μ., Καθημερινές : 9.00 π.μ.

Calendar
Τετάρτη
1
Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων.
Σάββατον
4
Ἰωαννικίου ὁσίου τοῦ μεγάλου, Γεωργίου ὁσίου.
Κυριακή  
5
Ε΄ ΛΟΥΚΑ. Γαλακτίωνος καὶ ᾿Επιστήμης μαρτύρων.
Τετάρτη
8
Τῶν Ταξιαρχῶν Μιχαήλ καί Γαβριήλ.
Πέμπτη
9
Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ ἐν Αἰγίνῃ.
Σάββατον
11
Μηνᾶ, Βίκτωρος καί Βικεντίου μαρτύρων.
Κυριακή
12
Η΄ ΛΟΥΚΑ. ᾿Ιωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Νείλου ὁσίου.
Δευτέρα  
13
Ἰωάννου Ἀρχ/που ΚΠόλεως τοῦ Χρυσοστόμου.
Τρίτη
14
Φιλίππου ἀποστόλου, Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου.
Πέμπτη
16
Ματθαίου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ.
Σάββατον
18
Πλάτωνος μεγαλομάρτυρος, ῾Ρωμανοῦ μάρτυρος.
Κυριακή
19
Θ΄ ΛΟΥΚΑ. Ἀβδιοὺ προφήτου, Βαρλαὰμ μάρτυρος.
Τρίτη
21
ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.
Σάββατον
25
Αἰκατερίνης μεγαλομάρτυρος τῆς πανσόφου.
Κυριακή
26
ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ. Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος, Νίκωνος.
Πέμπτη
30
Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, Φρουμεντίου Αἰθιοπίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ : 7.15 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ : 5.30 μ.μ.


ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΑΡΧΙΚΗ