Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

Calendar
Δευτέρα
1
Τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ.
Σάββατον
6
Σισώη ὁσίου τοῦ μεγάλου, Λουκίας μάρτυρος.
Κυριακή
7
Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Κυριακῆς μεγαλομάρτυρος.
Πέμπτη
11
Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος, Ὄλγας ἱσαποστόλου.
Παρασκευή
12
Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. Πρόκλου καί ῾Ιλαρίου.
Σάββατον
13
Σύναξις ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου ὁσίου.
Κυριακή
14
ΠΑΤΕΡΩΝ Δ΄ Οἰκ. Συνόδου. Νικοδήμου Ἁγιορείτου.
Τετάρτη
17
Μαρίνης μεγαλομάρτυρος.
Σάββατον
20
Προφήτου ᾿Ηλιοῦ τοῦ Θεσβίτου.
Κυριακή
21
Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Συμεὼν τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ.
Πέμπτη
25
Κοίμησις τῆς Ἁγίας Ἄννης. Ὀλυμπιάδος, Εὐπραξίας.
Παρασκευή
26
Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος. Ἑρμολάου ἱερομάρτυρος.
Σάββατον
27
Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος τοῦ ἰαματικοῦ.
Κυριακή
28
ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος καὶ Παρμενᾶ ἀποστόλων, Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ


ΙΟΥΛΙΟΣ


ΟΡΘΡΟΣ: 7.00 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: 7.00 μ.μ.


ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΑΡΧΙΚΗ

ΙΕΡΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ

7.30-9.00 μ.μ.: Μέγας πανηγυρικός ῾Εσπερινός μετ᾿ Ἀρτοκλασίας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ

7.00-9.45 π.μ.: ῎Ορθρος καί πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

7.00-8.30 μ.μ.: ῾Εσπερινός καί ῾Ιερά Παράκλησις εἰς τήν

θαυματουργόν Ἁγίαν.


ΛΗΞΙΣ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ: Κυριακές: 10.00π.μ., Καθημερινές: 9.00π.μ.