Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

ΑΡΧΙΚΗ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ : 7.15 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ : 5.30 μ.μ.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣΤίς Κυριακές τελεῖται μία Θεῖα Λειτουργία μέ Ὄρθρο: 7.15-10.15 π.μ.

Τά Σάββατα: 7.15-9.00 π.μ.: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.

Τίς Καθημερινές Ἑορτές: 7.15-9.15 π.μ.: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.


Παρακαλοῦμε νά βοηθήσετε τούς ὑπευθύνους τοῦ Ναοῦ

στή τηρήση τῆς τάξεως καὶ τῶν μέτρων.


Παρακαλοῦμε νά ἐνισχύσετε τό Ναό, γιά νά ἀνταποκριθεῖ

στίς λειτουργικές του ἀνάγκες.


Ὁ Ναός παραμένει ἀνοικτός καθημερινῶς 7 π.μ. – 6.00 μ.μ.

ἐκτός Κυριακῶν 6.30 π.μ. – 1.00 μ.μ..

Calendar
Δευτέρα
1
Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων.
Σάββατον
6
Παύλου Κων/πόλεως τοῦ ὁμολογητοῦ.
Κυριακή
7
Ζ΄ ΛΟΥΚΑ. Τῶν ἐν Μελιτινῇ 33 μαρτύρων.
Δευτέρα
8
Τῶν Ταξιαρχῶν Μιχαήλ καὶ Γαβριήλ.
Τρίτη
9
Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ ἐν Αἰγίνῃ.
Σάββατον
13
Ἰωάννου Ἀρχ/που Κων/πόλεως τοῦ Χρυσοστόμου.
Κυριακή
14
Η΄ ΛΟΥΚΑ. Φιλίππου ἀπ., Κωνσταντίνου Ὑδραίου.
Τρίτη
16
Ματθαίου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ.
Σάββατον
20
Γρηγορίου Δεκαπολίτου, Πρόκλου Κων/πόλεως.
Κυριακή
21
ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.
Πέμπτη
25
Αἰκατερίνης μεγαλομάρτυρος, Μερκουρίου μεγαλομ.
Παρασκευή
26
Στυλιανοῦ Παφλαγόνος, Νίκωνος τοῦ μετανοεῖτε.
Σάββατον
27
Ἰακώβου μεγαλομάρτυρος τοῦ Πέρσου.
Κυριακή
28
ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ. Στεφάνου ὁσίου, Εἰρηνάρχου μάρτ.
Τρίτη
30
Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, Φρουμεντίου Αἰθιοπίας.