Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ


ΟΡΘΡΟΣ : 7.00 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ἤ Μ.ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ: 6.00 μ.μ.


ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΑΡΧΙΚΗ

Calendar
Κυριακή
1
ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ. Εὐδοκίας ὁσιομάρτυρος, Νικολάου ἱερέως τοῦ Πλανᾶ.

Ὅλες οἱ λοιπές ἱερές Ἀκολουθίες

καί θεῖες Λειτουργίες τοῦ μηνός Μαρτίου

τελοῦνται σύμφωνα μέ τό

Πρόγραμμα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.


ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ ΣΤΙΣ 5.30


Λῆξις Θ. Λειτουργιῶν :  Κυριακές 10.30, ῾Εορτές 9.30, Καθημερινές 9.00.