Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ


ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ : 7.00 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ : 6.30 μ.μ.


ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ


Κατά τήν περίοδον τοῦ Δεκαπενταυγούστου θά ψαλοῦν

στόν ῾Ιερό Ναό ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ τῆς Παναγίας (6.30 - 8.00 μ.μ.)

σύμφωνα μέ τό παρακάτω πρόγραμμα:


Calendar
ΔΕΥΤΕΡΑ
1
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μικρή   Παράκληση
ΤΡΙΤΗ
2
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μεγάλη Παράκληση
ΤΕΤΑΡΤΗ
3
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μικρή   Παράκληση
ΠΕΜΠΤΗ
4
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μεγάλη Παράκληση
ΚΥΡΙΑΚΗ
7
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μεγάλη Παράκληση
ΔΕΥΤΕΡΑ
8
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μικρή   Παράκληση
ΤΡΙΤΗ
9
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μεγάλη Παράκληση
ΤΕΤΑΡΤΗ
10
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μικρή   Παράκληση
ΠΕΜΠΤΗ
11
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μεγάλη Παράκληση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μικρή   Παράκληση

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Θά τελεῖται στόν ῾Ι. Ναό τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ καθ᾿ ὅλα τά πρωινά (ἕως τίς 11.00 π.μ.) καί τά ἀπογεύματα (ἀπό τίς 6.00 μ.μ.) τῆς περιόδου τοῦ Δεκαπενταγούστου, ἐκτός ἀπό τό πρωΐ τῶν Κυριακῶν καί τό ἑσπέρας Σαββάτων, Κυριακῶν καί τῆς παραμονῆς τῆς Παναγίας.


Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Τήν Κυριακή 14 Αὐγούστου, στόν ῾Εσπερινό τῆς ῾Εορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,

θά ψαλοῦν τά ΕΓΚΩΜΙΑ τοῦ ᾿Επιταφίου τῆς Παναγίας (6.30-8.30).


ΛΗΞΙΣ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ: Κυριακές: 9.45 π.μ., Καθημερινές: 9.00 π.μ.

Calendar
Δευτέρα
1
Ἡ πρόοδος τοῦ τιμίου Σταυροῦ. Ἁγίων ἑπτὰ Μακκαβαίων παίδων, Σολομονῆς μητρός καὶ Ἐλεαζάρου διδασκάλου.
Σάββατον
6
V  Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ.
Κυριακή
7
Η´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Δομετίου ὁσιομάρτυρος, Νικάνορος ὁσίου.
Σάββατον
13
Ἀπόδοσις τῆς Μεταμορφώσεως· μετάθεσις λειψάνου ὁσίου Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ.
Κυριακή
14
Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Προεόρτια Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
Δευτέρα
15
V  Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.
Σάββατον
20
Σαμουὴλ προφήτου, Λουκίου μάρτυρος.
Κυριακή
21
Ι´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Θαδδαίου ἀποστόλου, Βάσσης μάρτυρος.
Τρίτη
23
Ἀπόδοσις τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου - «Ἐννιάμερα τῆς Παναγίας». Εἰρηναίου Λουγδούνων, Λούπου μάρτυρος.
Τετάρτη
24
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, Διονυσίου Ζακύνθου, Εὐτυχοῦς ἱερομ..
Σάββατον
27
Φανουρίου τοῦ νεοφανοῦς μάρτυρος καὶ Ἀνθούσης.
Κυριακή
28
ΙΑ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μωυσέως ὁσίου τοῦ Αἰθίοπος.
Δευτέρα
29
Ἀποτομή τῆς τιμίας κεφαλῆς ᾿Ιωάννου τοῦ Προδρόμου.
Τρίτη
30
Ἀλεξάνδρου Πατριάρχου Κων/πόλεως.

ΑΡΧΙΚΗ