Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

ΑΡΧΙΚΗ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ


ΟΡΘΡΟΣ : 7.00 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ : 6.00 μ.μ.


ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Τήν Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου τό ἀπόγευμα (6.00 - 8.00) θά ψαλῇ ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.


ΛΗΞΙΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ: ΚΥΡΙΑΚΕΣ: 9.45, ΕΟΡΤΕΣ: 9.15, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 9.00.

Calendar
Τετάρτη
1
Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου - Νέου Ἐκκλησ. Ἔτους, Συμεών στυλίτου, Μελετίου ὁσίου, 40 μαρτύρων γυναικῶν.
Σάββατον
4
Μωυσέως προφήτου, Βαβύλα, Ἑρμιόνης.
Κυριακή
5
ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ζαχαρίου προφήτου.
Τετάρτη
8
ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.
Σάββατον
11
Θεοδώρας ἐν Βάστᾳ, Εὐφροσύνου, Εὐανθίας μάρτυρος.
Κυριακή
12
ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ. Χρυσοστόμου Σμύρνης.
Τρίτη
14
V Η ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.
Παρασκευή
17
Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος καί Ἀγάπης μαρτύρων.
Σάββατον
18
Εὐμενίου ἐπισκόπου Γορτύνης Κρήτης, Ἀριάδνης.
Κυριακή
19
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ. Τροφίμου, Σαββατίου.
Πέμπτη
23
Σύλληψις ᾿Ιωάννου τοῦ Προδρόμου, Πολυξένης.
Παρασκευή
24
Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, Θέκλης μεγαλομάρτυρος.
Σάββατον
25
Εὐφροσύνης ὁσίας, Παφνουτίου.
Κυριακή
26
Α΄ ΛΟΥΚΑ. Μετάστασις 'Ιωάννου τοῦ Θεολόγου.