Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

ΑΡΧΙΚΗ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ


ΙΟΥΛΙΟΣ


ΟΡΘΡΟΣ: 7.00 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: 6.30 μ.μ.


ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣΙΕΡΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ

7.30 μ.μ.: Μέγας πανηγυρικός ῾Εσπερινός μετ᾿ Ἀρτοκλασίας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ

7.00-9.30 π.μ.: ῎Ορθρος καί πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

7.00 μ.μ.: Μεθέορτος ῾Εσπερινός καί ῾Ιερά Παράκλησις

εἰς τήν θαυματουργόν Ἁγίαν.ΛΗΞΙΣ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ: Κυριακές: 9.45 π.μ., Καθημερινές: 9.00 π.μ.


Calendar
Δευτέρα
1
Τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ.
Σάββατον
6
Σισώη ὁσίου τοῦ μεγάλου, Λουκίας μάρτυρος.
Κυριακή
7
Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Κυριακῆς μεγαλομάρτυρος.
Παρασκευή
12
Παϊσίου ὁσίου τοῦ Ἁγιορείτου.
Σάββατον
13
Σύναξις τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ.
Κυριακή
14
ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.
Τετάρτη
17
Μαρίνης μεγαλομάρτυρος.
Σάββατον
20
Προφήτου ᾿Ηλιοῦ τοῦ Θεσβίτου.
Κυριακή
21
Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. ᾿Ιωάννου καί Συμεών ὁσίων.
Παρασκευή
26
Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος τῆς θαυματουργοῦ.
Σάββατον
27
Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος τοῦ ἰαματικοῦ.
Κυριακή
28
Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος, Παρμενᾶ ἀποστ., Εἰρήνης ὁσίας Χρυσοβαλάντου.