Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ


ΙΟΥΛΙΟΣ


ΟΡΘΡΟΣ: 7.00 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: 7.00 μ.μ.


ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣΙΕΡΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ


ΣΑΒΒΑΤΟΝ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ

7.30 μ.μ.: Μέγας πανηγυρικός ῾Εσπερινός μετ᾿ Ἀρτοκλασίας.


ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ

7.00-9.45 π.μ.: ῎Ορθρος καί πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

7.00 μ.μ.: ῾Εσπερινός καί ῾Ιερά Παράκλησις εἰς τήν θαυματουργόν Ἁγίαν.ΛΗΞΙΣ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ: Κυριακές: 9.45 π.μ., Καθημερινές: 8.45 π.μ.

Calendar
Τετάρτη
1
Τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ.
Σάββατον
4
Ἀνδρέου Κρήτης, Μιχαὴλ Χωνιάτη ἐπισκ. Ἀθηνῶν.
Κυριακή
5
Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἀθανασίου τοῦ ἐν Ἄθῳ.
Τρίτη
7
Κυριακῆς μεγαλομάρτυρος.
Σάββατον
11
Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος, Ὄλγας ἱσαποστόλου.
Κυριακή
12
Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου.
Παρασκευή
17
Μαρίνης μεγαλομάρτυρος.
Σάββατον
18
Αἰμιλιανοῦ μάρτυρος.
Κυριακή
19
ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.
Δευτέρα
20
Προφήτου ᾿Ηλιοῦ τοῦ Θεσβίτου.
Σάββατον
25
Κοίμησις Ἁγίας Ἄννης. Ὀλυμπιάδος, Εὐπραξίας.
Κυριακή
26
Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος.
Δευτέρα
27
Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος τοῦ ἰαματικοῦ.

ΑΡΧΙΚΗ