Πρόγραμμα μηνός

Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Κατά τήν περίοδον τοῦ Δεκαπενταυγούστου θά ψαλοῦν στόν ῾Ιερό Ναό ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ τῆς Παναγίας (6.30 - 8.00 μ.μ.) σύμφωνα μέ τό παρακάτω πρόγραμμα:

Calendar
Τετάρτη
1
Ἡ πρόοδος τοῦ τιμίου Σταυροῦ. Ἑπτὰ Μακκαβαίων παίδων, Σολομονῆς μητρός αὐτῶν καὶ Ἐλεαζάρου διδασκάλου αὐτῶν.
Σάββατον
4
Τῶν ἐν Ἐφέσῳ ἁγίων Ἑπτά Παίδων.
Κυριακή
5
Ι´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Προεόρτια τῆς Θείας Μεταμορφώσεως.
Δευτέρα
6
V Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ.
Σάββατον
11
Εὔπλου διακόνου, ἀνάμνησις θαύματος ἁγίου Σπυρίδωνος.
Κυριακή
12
ΙA´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Φωτίου καὶ Ἀνικήτου μαρτύρων.
Τρίτη
14
Προεόρτια τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Τετάρτη
15
V Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.
Σάββατον
18
Φλώρου καὶ Λαύρου μαρτύρων, Ἀρσενίου τοῦ ἐν Πάρῳ.
Κυριακή
19
ΙΒ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἀνδρέου τοῦ στρατηλάτου.
Πέμπτη
23
Ἀπόδοσις τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου - «Ἐννιάμερα τῆς Παναγίας». Εἰρηναίου Λουγδούνων, Λούπου μάρτυρος.
Παρασκευή
24
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, Διονυσίου Ζακύνθου, Εὐτυχοῦς ἱερομ..
Σάββατον
25
Τίτου ἀποστόλου ἐπισκόπου Γορτύνης Κρήτης.
Κυριακή
26
ΙΓ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἀδριανοῦ καὶ Ναταλίας μαρτύρων.
Δευτέρα
27
Φανουρίου τοῦ νεοφανοῦς μάρτυρος καὶ Ἀνθούσης.
Τετάρτη
29
Ἀποτομή τῆς τιμίας κεφαλῆς ᾿Ιωάννου τοῦ Προδρόμου.
Πέμπτη
30
Ἀλεξάνδρου, Ἰωάννου καὶ Παύλου Πατρ. Κων/πόλεως.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ


ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ : 7.00 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ : 6.30 μ.μ.


ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Calendar
ΤΕΤΑΡΤΗ
1
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μικρή   Παράκληση
ΠΕΜΠΤΗ
2
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μεγάλη Παράκληση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μικρή   Παράκληση
ΔΕΥΤΕΡΑ
6
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μικρή   Παράκληση
ΤΡΙΤΗ
7
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μεγάλη Παράκληση
ΤΕΤΑΡΤΗ
8
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μικρή   Παράκληση
ΠΕΜΠΤΗ
9
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μεγάλη Παράκληση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μικρή   Παράκληση
ΚΥΡΙΑΚΗ
12
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μεγάλη Παράκληση
ΔΕΥΤΕΡΑ
13
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μικρή   Παράκληση

Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Τήν Τρίτη 14 Αὐγούστου, στόν ῾Εσπερινό τῆς ῾Εορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, θά ψαλοῦν τά ΕΓΚΩΜΙΑ τοῦ ᾿Επιταφίου τῆς Παναγίας (6.30-8.30).


ΛΗΞΙΣ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ: Κυριακές: 10.00π.μ., Καθημερινές: 9.00π.μ.


ΙΕΡΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ (ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΥ) ΤΗΛ. 2102010130


ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Κατά τήν περίοδον τοῦ Δεκαπενταυγούστου θά ψαλοῦν στό Παρεκκλήσιον ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ τῆς Παναγίας σύμφωνα μέ τό παρακάτω πρόγραμμα:

Calendar
ΤΕΤΑΡΤΗ
1
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
6:30
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΠΕΜΠΤΗ
2
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
6:30
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
6:30
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΤΡΙΤΗ
7
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
6:30
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
8
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
6:30
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΠΕΜΠΤΗ
9
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
6:30
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
6:30
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
12
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΜΕΤΑ
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΡΧΙΚΗ