Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ


ΟΡΘΡΟΣ : 7.00 π.μ.


ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ : 6.00 μ.μ.


ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Τήν Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου τό ἀπόγευμα (6.00 - 8.00)

θά ψαλῇ ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν

τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.


ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Τήν Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου τό βράδυ (8.30 – 12.15) θά τελεσθεί Ἱερὰ Ἀγρυπνία στήν ἱερά μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Κυριακοῦ τοῦ Ἀναχωρητοῦ.ΛΗΞΙΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ: ΚΥΡΙΑΚΕΣ: 9.45, ΕΟΡΤΕΣ: 9.15, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 9.00.

Calendar
Τρίτη
1
Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου - Νέου Ἐκκλησ. Ἔτους, Συμεών στυλίτου, Μελετίου ὁσίου, 40 μαρτύρων γυναικῶν.
Σάββατον
5
Ζαχαρίου προφήτου, πατρός ᾿Ιωάννου Προδρόμου.
Κυριακή
6
ΙΓ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἀνάμνησις θαύματος ἀρχαγγέλου Μιχαήλ.
Τρίτη
8
ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.
Τετάρτη
9
᾿Ιωακείμ καί Ἄννης τῶν Θεοπατόρων.
Σάββατον
12
Ἀπόδοσις Γενεσίου Θεοτόκου. Αὐτονόμου μάρτυρος.
Κυριακή
13
ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ. Χρυσοστόμου Σμύρνης καί τῶν σύν αὐτῷ. Ἀριστείδου μάρτυρος τοῦ Ἀθηναίου.
Δευτέρα
14
Η ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.
Πέμπτη
17
Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος καί Ἀγάπης μαρτύρων.
Σάββατον
19
Τροφίμου, Σαββατίου καί Δορυμέδοντος μαρτύρων.
Κυριακή
20
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ. Εὐσταθίου μεγαλομάρτυρος.
Τετάρτη
23
Σύλληψις ᾿Ιωάννου τοῦ Προδρόμου.
Πέμπτη
24
Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, Θέκλης μεγαλομάρτυρος.
Σάββατον
26
Μετάστασις 'Ιωάννου τοῦ Θεολόγου.
Κυριακή
27
Α΄ ΛΟΥΚΑ. Καλλιστράτου μάρτυρος.

ΑΡΧΙΚΗ