Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

ΑΡΧΙΚΗ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ


Μ Α Ϊ Ο Σ


ΟΡΘΡΟΣ: 7.00 π.μ.


ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: 6.30 μ.μ.


ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


Ὁ Ναός παραμένει ἀνοικτός καθημερινῶς 7.00 π.μ. – 7.30 μ.μ.

ἐκτός Κυριακῶν 6.30 π.μ. – 1.00 μ.μ. & 5.30 π.μ. – 7.30 μ.μ..


ΛΗΞΙΣ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ: ΚΥΡΙΑΚΕΣ: 10.15 π.μ. ΕΟΡΤΕΣ: 9.15 π.μ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 8.45 π.μ.

Calendar
Κυριακή
1
ΤΟΥ ΘΩΜΑ. ᾿Ιερεμίου τοῦ προφήτου.
Πέμπτη
5
Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος. Ἐφραίμ ὁσιομάρτυρος τοῦ νέου.
Σάββατον
7
Μνήμη τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος σημείου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
Κυριακή
8
ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ. Ἰωσὴφ τοῦ ἐξ ᾿Αριμαθαίας καὶ Νικοδήμου τοῦ νυκτερινοῦ μαθητοῦ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἀποστόλου & εὐαγγελιστοῦ, Ἀρσενίου ὁσίου.
Σάββατον
14
Ἰσιδώρου μάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ. Θεράποντος ἱερομάρτ.
Κυριακή
15
ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ. Παχωμίου ὁσ., Ἀχιλλίου Λαρίσης.
Τετάρτη
18
ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ.
Σάββατον
21
Κωνσταντίνου καί ῾Ελένης τῶν ἱσαποστόλων.
Κυριακή
22
ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ. Δημητρίου καὶ Παύλου νεομαρτύρων Τριπόλεως Πελοποννήσου.
Παρασκευή
27
Ἰωάννου τοῦ Ρώσου τοῦ ὁμολογητοῦ.
Σάββατον
28
Εὐτυχοῦς ἐπισκόπου Μελιτινῆς.
Κυριακή
29
ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ. Θεοδοσίας παρθενομάρτυρος, Ὑπομονῆς ὁσίας. [Ἐπέτειος τῆς ἀποφράδος ἡμέρας τῆς ὑπὸ τῶν Τούρκων γενομένης ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως (1453)]