Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

ΑΡΧΙΚΗ

ΛΗΞΙΣ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ:

ΚΥΡΙΑΚΕΣ: 10.15 π.μ. ΕΟΡΤΕΣ: 9.15 π.μ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 8.45 π.μ.

Calendar
Τρίτη
1
Ἱερεμίου τοῦ προφήτου.
Τετάρτη
2
ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου.
Πέμπτη
3
Τιμοθέου καί Μαύρας μαρτύρων.
Σάββατον
5
Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος, ᾿Εφραίμ ὁσιομάρτυρος τοῦ νέου.
Κυριακή
6
ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ, Ἰώβ, Σεραφείμ Δομβοῦς, Σοφίας ὁσίας.
Τρίτη
8
᾿Ιωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐαγγελιστοῦ, Ἀρσενίου ὁσίου.
Σάββατον
12
Ἐπιφανίου Κύπρου, Γερμανοῦ Κωνσταντινουπόλεως.
Κυριακή
13
ΤΥΦΛΟΥ, Γλυκερίας μάρτυρος.
Τετάρτη
16
Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα.
Στίς 5.30 μ.μ. τῆς σήμερον ἡ ἀπόδοσις τοῦ «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ».
Πέμπτη
17
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ.
Σάββατον
19
Πατρικίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Προύσης.
Κυριακή
20
ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ.
Δευτέρα
21
Κωνσταντίνου καί ῾Ελένης τῶν θεοστέπτων βασιλέων καί ἱσαποστόλων.
Παρασκευή
25
Ἡ Γ΄ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς ᾿Ιωάννου τοῦ Προδρόμου.
Σάββατον
26
† ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ.
Κυριακή
27
ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, Ἰωάννου ὁμολογητοῦ τοῦ Ρώσου.
(ἔναρξη ὄρθρου: 6.30 π.μ.· ἑσπερινός Γονυκλισίας: 9.30 π.μ.).
Δευτέρα
28
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ


Μ Α Ϊ Ο Σ


ΟΡΘΡΟΣ: 7.00 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: 6.30 μ.μ.


ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ