Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ


ΟΡΘΡΟΣ : 7.00 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ἤ Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ: 6.00 μ.μ.


Ὅλες οἱ ἱερές Ἀκολουθίες καί θεῖες Λειτουργίες τοῦ μηνός Μαρτίου τελοῦνται σύμφωνα μέ τό

Πρόγραμμα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.ΜΙΚΡΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟ ΒΡΑΔΥ (7.00–10.30)

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΝΗΜΗ

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

(Ἑσπερινός, Ἀρτοκλασία, Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων)Λῆξις Θ. Λειτουργιῶν :  Κυριακές 10.15, ῾Εορτές 9.30, Καθημερινές 9.00.

ΑΡΧΙΚΗ