Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

ΑΡΧΙΚΗ

ΛΗΞΙΣ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ:

ΚΥΡΙΑΚΕΣ: 10.15 π.μ. ΕΟΡΤΕΣ: 9.15 π.μ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 8.45 π.μ.

Calendar
Δευτέρα
9
Διακαινησίμου. Εὐψυχίου μάρτυρος.
Τρίτη
10
Διακαινησίμου. Ραφαήλ, Νικολάου & Εἰρήνης μαρτύρων
Παρασκευή
13
Διακαινησίμου. Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ζωοδόχου Πηγῆς.
Σάββατον
14
Διακαινησίμου. Ἀριστάρχου, Πούδη καὶ Τροφίμου.
Κυριακή
15
ΤΟΥ ΘΩΜΑ. Λεωνίδου μάρτυρος.
Σάββατον
21
Ἀπόδοσις ἑορτῆς τοῦ Θωμᾶ. Ἰανουαρίου ἱερομάρτυρος.
Κυριακή
22
ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ. Ἰωσήφ καὶ Νικοδήμου.
Δευτέρα
23
Γεωργίου μεγαλομάρτυρος τοῦ τροπαιοφόρου.
Τετάρτη
25
Μάρκου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ.
Σάββατον
28
Ἀπόδοσις τῶν Μυροφόρων. Τῶν ἐν Κυζίκῳ 9 μαρτύρων
Κυριακή
29
ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ. ᾿Ιάσωνος καὶ Σωσιπάτρου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ


ΑΠΡΙΛΙΟΣ


ΟΡΘΡΟΣ : 7.00 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ : 6.00 μ.μ.


ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

1 – 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ


ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ