Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

Calendar
Πέμπτη
1
Ἡ πρόοδος τοῦ τιμίου Σταυροῦ. Ἑπτὰ Μακκαβαίων παίδων, Σολομονῆς μητρός αὐτῶν καὶ Ἐλεαζάρου διδασκάλου αὐτῶν.
Σάββατον
3
Δαλμάτου, Φαύστου καὶ ᾿Ισαακίου ὁσίων.
Κυριακή
4
Ζ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Τῶν ἐν Ἐφέσῳ ἁγίων Ἑπτά Παίδων.
Τρίτη
6
Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ.
Σάββατον
10
Λαυρεντίου ἀρχιδιακόνου καὶ μάρτυρος.
Κυριακή
11
Η ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εὔπλου διακόνου, Νήφωνος ΚΠόλεως.
Τετάρτη
14
Προεόρτια τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Πέμπτη
15
Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.
Σάββατον
17
Μύρωνος μάρτυρος, Παύλου καὶ Ἰουλιανῆς, Δημητρίου ὁσιομ..
Κυριακή
18
Θ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Φλώρου καὶ Λαύρου μαρτύρων.
Παρασκευή
23
Ἀπόδοσις τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου - «Ἐννιάμερα τῆς Παναγίας». Εἰρηναίου Λουγδούνων, Λούπου μάρτυρος.
Σάββατον
24
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, Διονυσίου Ζακύνθου, Εὐτυχοῦς ἱερομ..
Κυριακή
25
Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Τίτου ἀποστόλου ἐπισκ. Γορτύνης Κρήτης.
Τρίτη
27
Φανουρίου τοῦ νεοφανοῦς μάρτυρος καὶ Ἀνθούσης.
Πέμπτη
29
Ἀποτομή τῆς τιμίας κεφαλῆς ᾿Ιωάννου τοῦ Προδρόμου.
Παρασκευή
30
Ἀλεξάνδρου, Ἰωάννου καὶ Παύλου Πατρ. Κων/πόλεως.
Σάββατον
31
Ἁγίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ


ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ


ΟΡΘΡΟΣ : 7.00 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ : 6.30 μ.μ.


ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΑΡΧΙΚΗ

Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Τήν Τετάρτη 14 Αὐγούστου, στόν ῾Εσπερινό τῆς ῾Εορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, θά ψαλοῦν τά ΕΓΚΩΜΙΑ τοῦ ᾿Επιταφίου τῆς Παναγίας (6.30-8.30).


ΛΗΞΙΣ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ: Κυριακές: 10.00π.μ., Καθημερινές: 9.00π.μ.


ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Κατά τήν περίοδον τοῦ Δεκαπενταυγούστου θά ψαλοῦν

στόν ῾Ιερό Ναό ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ τῆς Παναγίας (6.30 - 8.00 μ.μ.)

σύμφωνα μέ τό παρακάτω πρόγραμμα:

Calendar
ΠΕΜΠΤΗ
1
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μικρή   Παράκληση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μεγάλη Παράκληση
ΚΥΡΙΑΚΗ
4
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μεγάλη Παράκληση
ΤΡΙΤΗ
6
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μεγάλη Παράκληση
ΤΕΤΑΡΤΗ
7
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μικρή   Παράκληση
ΠΕΜΠΤΗ
8
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μεγάλη Παράκληση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μικρή   Παράκληση
ΚΥΡΙΑΚΗ
11
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μεγάλη Παράκληση
ΔΕΥΤΕΡΑ
12
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μικρή   Παράκληση
ΤΡΙΤΗ
13
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μεγάλη Παράκληση

ΙΕΡΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ (ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΥ) ΤΗΛ. 2102010130


ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ


Κατά τήν περίοδον τοῦ Δεκαπενταυγούστου θά ψαλοῦν στό Παρεκκλήσιον ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ τῆς Παναγίας σύμφωνα μέ τό παρακάτω πρόγραμμα:

Calendar
ΠΕΜΠΤΗ
1
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
6:30
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
6:30
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
4
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΜΕΤΑ
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
7
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
6:30
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΠΕΜΠΤΗ
8
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
6:30
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
6:30
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
11
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΜΕΤΑ
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
12
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
6:30
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΤΡΙΤΗ
13
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
6:30
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ