Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

ΑΡΧΙΚΗ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ


ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 2021


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι. ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΚΑΙ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ


ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/4 ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 18/4


11/4 Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν - Ἰωάννου τῆς Κλίμακος

7.00-9.00 π.μ.: Ὄρθρος, Α΄ Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου.

9.20-10.20 π.μ.: Β΄ Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου.


14/4 Τετάρτη

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

6.00 μ.μ.: ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ


16/4 Παρασκευή

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.00 μ.μ.: 1η Ἀκολουθία τοῦ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ.

7.15 μ.μ.: 2η Ἀκολουθία τοῦ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ.


17/4 Σάββατον

7.00-8.30 π.μ.: Θεία Λειτουργία.

6.00 μ.μ.: Ἑσπερινός Κυριακῆς.


18/4 Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν - Μαρίας Αἰγυπτίας

7.00-9.00 π.μ.: Ὄρθρος, Α΄ Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου.

9.20-10.20 π.μ.: Β΄ Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου.


Ὅταν τελεῖται Θ. Λειτουργία ἤ Ἀκολουθία στό Ναό μόνον 20 πιστοί παρευρίσκονται.

Ἐπιτρέπεται ἡ ἀτομική προσευχή στό Ναό τηρουμένων τῶν ἀποστάσεων κ.λ.π. μέτρων ὑγιεινῆς.

Τελοῦνται Κηδεῖες, Μνημόσυνα, Τρισάγια, Γάμοι, κατόπιν συνεν-νοήσεως καί μέ τήν παρουσία μόνον 9 ἀτόμων.

Παρακαλοῦμε νά βοηθήσετε τούς ὑπευθύνους τοῦ Ναοῦ στή τηρήση τῆς τάξεως καὶ τῶν μέτρων.

Παρακαλοῦμε νά ἐνισχύσετε τό Ναό, γιά νά ἀνταποκριθεῖ στίς λειτουργικές του ἀνάγκες.

Ὁ Ναός παραμένει ἀνοικτός καθημερινά ἀπό 7.00 π.μ. ἕως 7.00 μ.μ.

ἐκτός Κυριακῶν πού κλείνει στή 1.00 μ.μ..