Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

ΑΓΡΥΠΝΙΑ

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟ ΒΡΑΔΥ (8.00 - 12.30)

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ.


ΛΗΞΙΣ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 9.00, ΕΟΡΤΕΣ 9.30, ΚΥΡΙΑΚΕΣ 10.15.

Calendar
Τρίτη
1
Ἡ Περιτομὴ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου.
Σάββατον
5
Παραμονὴ Θεοφανείων. Θεοπέμπτου καὶ Θεωνᾶ μαρτύρων.
Κυριακή
6
ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
Δευτέρα
7
Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ.
Σάββατον
12
Μετὰ τὰ Φῶτα. Τατιανῆς μάρτυρος.
Κυριακή
13
ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ. Ἑρμύλου καὶ Στρατονίκου μαρτύρων.
Πέμπτη
17
Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, Γεωργίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων.
Παρασκευή
18
Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας.
Σάββατον
19
Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου, Μάρκου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ.
Κυριακή
20
ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ. Εὐθυμίου ὁσίου τοῦ Μεγάλου.
Δευτέρα
21
Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ, Νεοφύτου καὶ Ἁγνῆς μαρτύρων.
Παρασκευή
25
Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως τοῦ Θεολόγου.
Σάββατον
26
Ξενοφῶντος ὁσίου καὶ τῆς συνοδείας αὐτοῦ.
Κυριακή
27
ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ. Ἀνακομιδὴ λειψάνου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
Τετάρτη
30
Τῶν Τριῶν ῾Ιεραρχῶν (προστατῶν ᾿Εθνικῆς Παιδείας).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ


ΟΡΘΡΟΣ : 7.15 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ : 5.30 μ.μ.


ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΑΡΧΙΚΗ