Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ


ΟΡΘΡΟΣ : 7.15 π.μ.


ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ : 5.30 μ.μ.


ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

ΑΡΧΙΚΗ

Calendar
Σάββατον
1
Τρύφωνος μάρτυρος, Ἀναστασίου Ναυπλιέως.
Κυριακή
2
Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ.
Σάββατον
8
Θεοδώρου στρατηλάτου, Ζαχαρίου προφήτου.
Κυριακή
9
ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (Τριῴδιον).
Δευτέρα
10
Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος, Ζήνωνος ὁσίου.
Σάββατον
15
Ὀνησίμου ἀποστόλου, Ἀνθίμου ὁσίου.
Κυριακή
16
ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ. Παμφίλου μάρτυρος.
Τετάρτη
19
Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας.
Σάββατον
22
† ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ.
Κυριακή
23
ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ. Πολυκάρπου ἐπισκ. Σμύρνης.
Δευτέρα
24
Α΄ & Β΄ εὕρεσις κεφαλῆς ᾿Ιωάννου Προδρόμου.
Σάββατον
29
Τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων (Ψυχοσάββατον).

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 5:30 μ.μ..


ΛΗΞΙΣ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ : ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ : 9.00, ΕΟΡΤΕΣ : 9.30,

ΚΥΡΙΑΚΕΣ : 10.30.