Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

ΑΡΧΙΚΗ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ : 7.00 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ : 5.30 μ.μ.


ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ἀπό 18 ἕως 31 τοῦ μηνός

Calendar
Δευτέρα
18
Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας.
Τετάρτη
20
Εὐθυμίου ὁσίου τοῦ Μεγάλου.
Πέμπτη
21
Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ, Νεοφύτου καὶ Ἁγνῆς μαρτύρων.
Σάββατον
23
Κλήμεντος Ἀγκύρας, Ἀγαθαγγέλου, Διονυσίου ἐν Ὀλύμπῳ.
Κυριακή
24
ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ. Ξένης ὁσίας, Βαβύλα ἱερομάρτυρος.
Δευτέρα
25
Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως τοῦ Θεολόγου.
Τετάρτη
27
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἀνακομιδὴ λειψάνου ἐν ἔτει 438.
Σάββατον
30
Τῶν Τριῶν ῾Ιεραρχῶν (Προστατῶν ᾿Εθνικῆς Παιδείας).
Κυριακή
31
ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ. Κύρου καὶ Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων.

•Τίς Κυριακές τελοῦνται [ 2 ] Θεῖες Λειτουργίες:

7.00 - 9.20 π.μ.: Ὄρθρος καί Α΄ Θεία Λειτουργία.

9.30-10.20 π.μ.: Β΄ Θεία Λειτουργία.


•Τά Σάββατα:

7.00 - 9.00 π.μ.: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.


•Τίς λοιπές καθημερινές Ἑορτές:

7.00 - 9.15 π.μ.: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.


Κατά τή διάρκεια κάθε Θ. Λειτουργίας στό Ναό μποροῦν νά παρευρίσκονται ἕως 50 πιστοί, τηρουμένων τῶν ἀποστάσεων κ.λ.π. μέτρων ὑγιεινῆς.

 Παρακαλοῦμε νά βοηθήσετε τούς ὑπευθύνους τοῦ Ναοῦ στή τηρήση τῆς τάξεως καὶ τῶν μέτρων.

Παρακαλοῦμε νά ἐνισχύσετε τό Ναό, γιά νά ἀνταποκριθεῖ στίς λειτουργικές του ἀνάγκες.


Ὁ Ναός παραμένει ἀνοικτός καθημερινά ἀπό 7 π.μ. ἕως 6.15 μ.μ.,

ἐκτός Κυριακῶν πού θά κλείνει στή 1 μ.μ.