Η Ενορία του Αγ. Λουκά Πατησίων

έχει τις πόρτες πάντα ανοικτές σε όλους.


ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 289 - Τ.Κ. 111 44 ΑΘΗΝΑ


Τηλεφ. Κέντρο

210-2281778    /    210- 2016826

Fax 210-2281665


Κέντρο Νεότητος

210-2281661


Κέντρο Ενοριακής Αγάπης

210-2230135


Παρεκκλήσι Αγ.Παρασκευής

210-2010130


Μπορείτε να μας στείλετε e-mail: saintlucas@otenet.gr


ΑΡΧΙΚΗ

Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια