ΑΡΧΙΚΗ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ


ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΣ 2021


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ (25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

7.00-9.00 π.μ.: Ὄρθρος, Α΄ Θεία Λειτουργία.

9.20-10.20 π.μ.: Β΄ Θεία Λειτουργία.

6.30 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.


ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

6.30 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.


ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ (27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

6.30 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.


ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ (28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.30 μ.μ.: Χρῖσις μέ Ἱερόν Εὐχέλαιον.

6.30 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου.


ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ (29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ

6.30-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου.

5.30 μ.μ.: Ἀκολουθία τῶν Παθῶν (12 Εὐαγγέλια).


ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

8.00 π.μ.-12.00 μ.: Οἱ Μεγ. Ὧρες καί ἡ Ἀποκαθήλωση.

6.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου.

8.00 μ.μ.: Περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου πέριξ τοῦ Ναοῦ.


ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ (1 ΜΑΪΟΥ)

Η ΘΕΟΣΩΜΟΣ ΤΑΦΗ ΚΑΙ Η ΕΙΣ ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

6.30-9.00 π.μ.: Ἑσπερινός Ἀναστάσεως «Πρώτη Ἀνάστασις»

Θεία Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου.


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (2 ΜΑΪΟΥ)

Η ΖΩΗΦΟΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

8.10 μ.μ. τοῦ Μεγάλου Σαββάτου: Προκαταρκτικά Ἀναστάσεως

καί ἡ Ἀφή τοῦ Ἁγίου Φωτός.

9.00-10.00 μ.μ.: Ἀνάστασις καί Θεία Λειτουργία τοῦ Πάσχα.


6.30 μ.μ. τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα: Ὁ Ἑσπερινός τῆς «ΑΓΑΠΗΣ».


ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (3 ΜΑΪΟΥ)

Ἁγίου Γεωργίου· Τιμοθέου καὶ Μαύρας μαρτύρων.

7.00 π.μ.: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.

6.30 μ.μ.: Ἑσπερινός.


ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (4 ΜΑΪΟΥ)

Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου· Ραφαήλ, Νικολάου, Εἰρήνης τῶν ἐν Λέσβῳ.

7.00 π.μ.: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.

6.30 μ.μ.: Ἑσπερινός.


ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (5 ΜΑΪΟΥ)

Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος, Ἐφραὶμ ὁσιομάρτυρος τοῦ νέου.

7.00 π.μ.: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.

6.30 μ.μ.: Ἑσπερινός.


ΠΕΜΠΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (6 ΜΑΪΟΥ)

6.30 μ.μ.: Ἑσπερινός.


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (7 ΜΑΪΟΥ)

«Ζωοδόχου Πηγῆς» Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

7.00 π.μ.: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.

6.30 μ.μ.: Ἑσπερινός.


ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (8 ΜΑΪΟΥ)

Ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.

7.00 π.μ.: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.

6.30 μ.μ.: Ἑσπερινός Κυριακῆς


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (9 ΜΑΪΟΥ)

Β΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ - ΤΟΥ ΘΩΜΑ

7.00 - 10.15 π.μ.: Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.

10.30 π.μ.: 40ήμερον Μνημόσυνον μακαριστοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ

Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεολόγου Γρύλλη.ΙΕΡΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ


ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 2021


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

7.00 π.μ.: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.

6.30 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.


ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

6.30 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.


ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

6.30 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.


ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

6.30 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου.


ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

7.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου.

6.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν (12 Εὐαγγέλια).


ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8.00 π.μ.: Μεγ. Ὧρες καί Ἀποκαθήλωση.

6.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου.


ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

7.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου (Πρώτη Ἀνάστασις).


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

8.30-10.00 μ.μ. τοῦ Μεγ. Σαββάτου: Ἀφή Ἁγίου Φωτός - ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ - Θεία Λειτουργία τοῦ ΠΑΣΧΑ.

Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια