ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ

Το κέντρο της Ενοριακής ζωής είναι η Θεία Λατρεία. Απο αυτή και δή απο το Μυστήριο της Συνάξεως, Θείας Κοινωνίας, Θείας Ευχαριστίας προεκτείνεται όλο το άλλο κοινωνικό, φιλανθρωπικό και το επι της Νεότητος έργο.

Την ευθύνη της οργάνωσης της Λειτουργικής Ζωής έχει ο Ιερατικώς Προϊστάμενος του Ναού, Αρχιμανδρίτης π. Μάξιμος Ματθαίος.

Στον τομέα αυτό, εκτός απο την προσπάθεια για την, όσο το δυνατόν, ενεργό συμμετοχή του λαού στη Θεία Λατρεία και την άψογη τέλεση των Ι.Ακολουθιών , οργανώνονται αγρυπνίες, βραδυνές προηγιασμένες, εσπερινές λειτουργίες , ευχέλαιο , ως και η τέλεση αρχαίων λειτουργιών, άλλων λειτουργικών τύπων και δή η τελεία και η προηγιασμένη Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.

Η "κατ΄ενώπιον" του λαού τέλεση του Ιερού Μυστηρίου και η "εις επήκοον" των πιστών  εκφορά των ευχών της Θείας Λειτουργίας και δή της Αγίας Αναφοράς, ως και η μετάδοση των Αχράντων Μυστηρίων κατά τον παλαιό τρόπο , ευρίσκει μεγάλη απήχηση στα συναισθήματα των πιστών, παρατηρείται δε μεγάλη συμμετοχή και αναζωπύρωση της θρησκευτικής συνειδήσεως.

ΑΡΧΙΚΗ

Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια