Δραστηριότητες του Κέντρου Νεότητος
"Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ"

Απο εκδρομή του Κέντρου Νεότητος "Ο Ευαγγελιστής Λουκάς"


ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΟΣ

Μερικά απο τα παιδιά που με την αφιλοκερδή προσφορά τους συμβάλλουν καθημερινά ώστε το Κέντρο Νεότητος να αποτελεί μια όαση μέσα στην έρημο της σύγχρονηςΑθήνας


ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΟΣ 

ΑΡΧΙΚΗ

Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια