ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ


ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 2020


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Ι. ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΚΑΙ  Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ


1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

(Καθαρά)


1/3 Κυριακή τῆς Τυρινῆς ἑσπέρας

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ

5.30 μ.μ.: Ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός τῆς «Συγγνώμης».


2/3 Καθαρά Δευτέρα

7.15-9.15 π.μ.: Ὄρθρος, Ὧρες, Ἑσπερινός.

5.30-7.00 μ.μ.: Τό Μέγα Ἀπόδειπνον μετά τοῦ α΄ τμήματος τοῦ Μεγ. Κανόνος.


3/3 Τρίτη

7.00- 8.30 π.μ.: Ὄρθρος, Ὧρες, Ἑσπερινός.

5.30-7.00 μ.μ.: Τό Μέγα Ἀπόδειπνον μετά τοῦ β΄ τμήματος τοῦ Μεγ. Κανόνος.


4/3 Τετάρτη

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.30-7.00 μ.μ.: Τό Μέγα Ἀπόδειπνον μετά τοῦ γ΄ τμήματος τοῦ Μεγ. Κανόνος.


5/3 Πέμπτη

7.00- 8.30 π.μ.: Ὄρθρος, Ὧρες, Ἑσπερινός.

5.30-7.00 μ.μ.: Τό Μέγα Ἀπόδειπνον μετά τοῦ δ΄ τμήματος τοῦ Μεγ. Κανόνος.


6/3 Παρασκευή

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.00-6.45 μ.μ.: 1η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου (Α΄Στάσις) καί

Εὐλόγησις κολλύβων-Μνημόσυνον κεκοιμημένων.

7.15-9.00 μ.μ.: 2η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου (Α΄Στάσις)


7/3 Σάββατον (Ἁγίων Θεοδώρων)

7.00-9.00 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία, Μνημόσυνον Κεκοιμημένων.

6.00 μ.μ.: Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς.2η  ΕΒΔΟΜΑΔΑ


8/3 Κυριακή Α΄ Νηστειῶν-Ὀρθοδοξίας

7.00-8.30 π.μ.: Ὄρθρος.

8.30-10.30 π.μ.: Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου, Τελετή Ἁγίων Εἰκόνων.

6.00 μ.μ.: Κατανυκτικός Ἑσπερινός.


9/3 Δευτέρα (Ἁγίων Τεσσαράκοντα)

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.


11/3 Τετάρτη

6.00-8.00 μ.μ.: ΕΣΠΕΡΙΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ.


13/3 Παρασκευή

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.00-6.30 μ.μ.: 1η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου  (Β΄Στάσις)

7.00-8.30 μ.μ.: 2η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου  (Β΄Στάσις)


14/3 Σάββατον

7.00-9.00 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία.

6.00 μ.μ.: Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς.


3η  ΕΒΔΟΜΑΔΑ


15/3 Κυριακή Β΄ Νηστειῶν-Γρηγορίου Παλαμᾶ

7.00-8.30 π.μ.: Ὄρθρος.

8.30-10.30 π.μ.: Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου.

6.00 μ.μ.: Κατανυκτικός Ἑσπερινός.


16/3 Δευτέρα (Ὁσίου Χριστοδούλου)

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.


18/3 Τετάρτη

6.00-8.00 μ.μ.: ΕΣΠΕΡΙΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ.


20/3 Παρασκευή

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.00-6.30 μ.μ.: 1η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου  (Γ΄Στάσις)

7.00-8.30 μ.μ.: 2η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου  (Γ΄Στάσις)


21/3 Σάββατον

7.00-9.00 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία

6.00 μ.μ.: Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς.


4η  ΕΒΔΟΜΑΔΑ


22/3 Κυριακή Γ΄ Νηστειῶν-Σταυροπροσκυνήσεως

7.00-8.45 π.μ.: Ὄρθρος, Τελετή Σταυροπροσκυνήσεως.

8.45-10.30 π.μ.: Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου.

6.00 μ.μ.: Κατανυκτικός Ἑσπερινός.


25/3 Τετάρτη (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

7.00-10.00 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία.


27/3 Παρασκευή

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.30-7.00 μ.μ.: 1η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου  (Δ΄Στάσις)

7.30-9.00 μ.μ.: 2η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου  (Δ΄Στάσις)


28/3 Σάββατον

7.00-9.00 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία

6.00-7.00 μ.μ.: Ὁ ῾Εσπερινός τῆς Κυριακῆς.5η  ΕΒΔΟΜΑΔΑ


29/3 Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν-Ἰωάννου τῆς Κλίμακος

7.00-8.30 π.μ.: Ὄρθρος.

8.30-10.15 π.μ.: Θεία Λειτουργία.

6.00 μ.μ.: Κατανυκτικός ῾Εσπερινός.


1/4 Τετάρτη

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

6.00-8.30 μ.μ.: ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ (Ψάλλεται μέ τόν Ὄρθρο τῆς Πέμπτης

τῆς Ε΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν.)


2/4 Πέμπτη (Μεγάλου Κανόνος)

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.


3/4 Παρασκευή

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.00-7.00 μ.μ.: 1η  Ἀκολουθία τοῦ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ

7.15-9.15 μ.μ.: 2η  Ἀκολουθία τοῦ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ


4/4 Σάββατον (Ἀκαθίστου Ὕμνου)

7.00-9.00 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία

6.00 μ.μ.: Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς.


6η ΕΒΔΟΜΑΔΑ


5/4 Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν-Μαρίας Αἰγυπτίας

7.00-8.30 π.μ.: Ὄρθρος.

8.30-10.15 π.μ.: Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου.

6.00 μ.μ.: Κατανυκτικός Ἑσπερινός.


8/4 Τετάρτη (πρό τῶν Βαΐων)

6.30-8.30 μ.μ.: ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ.


10/4 Παρασκευή (πρό τῶν Βαΐων)

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

6.00 μ.μ.: Ἀπόδειπνον, ΚΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ.


11/4 Σάββατον τοῦ Λαζάρου

7.00-9.00 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία.

6.00 μ.μ.: Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων.


12/4 Κυριακή τῶν Βαΐων

7.00-10.15 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία.ΙΕΡΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ


Κατά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν θά τελοῦνται:


ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Κάθε Κυριακή, τό Σάββατο τῶν Ἁγ. Θεοδώρων (7/3) καί τήν Τετάρτη τοῦ Εὐαγγελισμοῦ (25/3).


ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ

Τήν Τετάρτη 4/3 Ὥρα 7.00-9.00 π.μ..


ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Τίς Παρασκευές Ὥρα 6.00 μ.μ..ΣΥΣΤΑΣΙΣ:

Η ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ.

Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

ΑΡΧΙΚΗ