ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ


ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

2018


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Ι. ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΚΑΙ  Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ1η  ΕΒΔΟΜΑΔΑ

(Καθαρά)


18/2 Κυριακή τῆς Τυρινῆς ἑσπέρας

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ

5.30 μ.μ.: Ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός τῆς «Συγγνώμης».


19/2 Καθαρά Δευτέρα

7.15-9.15 π.μ.: Ὄρθρος, Ὧρες, Ἑσπερινός.

5.30-7.00 μ.μ.: Τό Μέγα Ἀπόδειπνον μετά τοῦ α΄ τμήματος τοῦ Μεγ. Κανόνος.


20/2 Τρίτη

7.00- 8.30 π.μ.: Ὄρθρος, Ὧρες, Ἑσπερινός.

5.30-7.00 μ.μ.: Τό Μέγα Ἀπόδειπνον μετά τοῦ β΄ τμήματος τοῦ Μεγ. Κανόνος.


21/2 Τετάρτη

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.30-7.00 μ.μ.: Τό Μέγα Ἀπόδειπνον μετά τοῦ γ΄ τμήματος τοῦ Μεγ. Κανόνος.


22/2 Πέμπτη

7.00- 8.30 π.μ.: Ὄρθρος, Ὧρες, Ἑσπερινός.

5.30-7.00 μ.μ.: Τό Μέγα Ἀπόδειπνον μετά τοῦ δ΄ τμήματος τοῦ Μεγ. Κανόνος.


23/2 Παρασκευή

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.00-6.45 μ.μ.: 1η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου (Α΄Στάσις)-

Εὐλόγησις κολλύβων-Μνημόσυνον κεκοιμημένων.

7.15-9.00 μ.μ.: 2η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου (Α΄Στάσις)


24/2 Σάββατον (Ἁγίων Θεοδώρων)

7.00-9.00 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία, Μνημόσυνον Κεκοιμημένων.

5.30-6.30 μ.μ.: Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς.


2η  ΕΒΔΟΜΑΔΑ


25/2 Κυριακή Α΄ Νηστειῶν-Ὀρθοδοξίας

7.00-8.30 π.μ.: Ὄρθρος.

8.30-10.30 π.μ.: Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου, Τελετή Ἁγίων Εἰκόνων.

6.00-7.00 μ.μ.: Κατανυκτικός Ἑσπερινός.


28/2 Τετάρτη

6.00-8.00 μ.μ.: ΕΣΠΕΡΙΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ.


2/3 Παρασκευή

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.00-6.30 μ.μ.: 1η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου (Β΄Στάσις)

7.00-8.30 μ.μ.: 2η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου (Β΄Στάσις)


3/3 Σάββατον

7.00-9.00 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία.

6.00-7.00 μ.μ.: Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς.


3η  ΕΒΔΟΜΑΔΑ


4/3 Κυριακή Β΄ Νηστειῶν-Γρηγορίου Παλαμᾶ

7.00-8.30 π.μ.: Ὄρθρος.

8.30-10.30 π.μ.: Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου.

6.00-7.00 μ.μ.: Κατανυκτικός ῾Εσπερινός.


7/3 Τετάρτη

6.00-8.00 μ.μ.: ΕΣΠΕΡΙΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ.


9/3 Παρασκευή (Τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα)

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.00-6.30 μ.μ.: 1η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου (Γ΄Στάσις)

7.00-8.30 μ.μ.: 2η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου (Γ΄Στάσις)


10/3 Σάββατον

7.00-9.00 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία.

6.00-7.00 μ.μ.: Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς.


4η  ΕΒΔΟΜΑΔΑ


11/3 Κυριακή Γ΄ Νηστειῶν-Σταυροπροσκυνήσεως

7.00-8.45 π.μ.: Ὄρθρος, Τελετή Σταυροπροσκυνήσεως.

8.45-10.30 π.μ.: Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου.

6.00-7.00 μ.μ.: Κατανυκτικός Ἑσπερινός.


14/3 Τετάρτη

6.00-8.00 μ.μ.: ΕΣΠΕΡΙΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ.


16/3 Παρασκευή (Ὁσίου Χριστοδούλου)

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.00-6.30 μ.μ.: 1η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου (Δ΄Στάσις)

7.00-8.30 μ.μ.: 2η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου (Δ΄Στάσις)


17/3 Σάββατον

7.00-9.00 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία.

6.00-7.00 μ.μ.: Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς.


5η  ΕΒΔΟΜΑΔΑ


18/3 Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν-Ἰωάννου τῆς Κλίμακος

7.00 -8.30 π.μ.: Ὄρθρος.

8.30-10.15 π.μ.: Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου.

6.00 -7.00 μ.μ.: Κατανυκτικός ῾Εσπερινός.


21/3 Τετάρτη

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

6.00-8.30 μ.μ.: ΜΕΓΑΣ  ΚΑΝΩΝ  (Ψάλλεται μέ  τόν Ὄρθρο τῆς Πέμπτης

τῆς Ε΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν.)


22/3 Πέμπτη (Μεγάλου Κανόνος)

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.


23/3 Παρασκευή

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.00-7.00 μ.μ.: 1η  Ἀκολουθία τοῦ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ

7.15-9.15 μ.μ.: 2η  Ἀκολουθία τοῦ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ


24/3 Σάββατον (Ἀκαθίστου Ὕμνου)

7.00-9.00 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία.

6.00-7.00 μ.μ.: Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς.


6η  ΕΒΔΟΜΑΔΑ


25/3 Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν-Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

(Ἐθνική Ἑορτή)

7.00 -8.30 π.μ.: Ὄρθρος.

8.30-10.15 π.μ.: Θεία Λειτουργία Ἰω. Χρυσοστόμου.

6.30 -7.30 μ.μ.: Κατανυκτικός Ἑσπερινός.


28/3 Τετάρτη (πρό τῶν Βαΐων)

6.30-8.30 μ.μ.: ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ.


30/3 Παρασκευή (πρό τῶν Βαΐων)

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

6.30-7.30 μ.μ.: Ἀπόδειπνον, ΚΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ.


31/3 Σάββατον τοῦ Λαζάρου

7.00-9.00 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία.

6.30-7.30 μ.μ.: Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων.


1/4 Κυριακή τῶν Βαΐων

7.00-10.15 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία.ΙΕΡΟΝ  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ

ΑΓΙΑΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ


Κατά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν θά τελοῦνται:

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: Κάθε Κυριακή καί τό Σάββατον τῶν Ἁγ. Θεοδώρων.

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΕΣ: Τίς Τετάρτες 21/2, 7/3 καί 28/3: 7.00-9.00 π.μ..

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ: Τίς Παρασκευές· 6.15 μ.μ..ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ:

Κατά τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή :

Μνημόσυνα τελοῦνται:

μόνον τά Σάββατα καί τίς Κυριακές.

ΔΕΝ ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ:

τό Σάββατον τοῦ Λαζάρου, τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ καί ὅλες τίς μεταξύ τῶν Δεσποτικῶν αὐτῶν ἑορτῶν ἡμέρες.


ΣΥΣΤΑΣΙΣ:

Η ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ.


Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

ΑΡΧΙΚΗ