ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ


ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 2019


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Ι. ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΚΑΙ  Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

(Καθαρά)


10/3 Κυριακή τῆς Τυρινῆς ἑσπέρας

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ

5.30 μ.μ.: Ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός τῆς «Συγγνώμης».


11/3 Καθαρά Δευτέρα

7.15-9.15 π.μ.: Ὄρθρος, Ὧρες, Ἑσπερινός.

5.30-7.00 μ.μ.: Τό Μέγα Ἀπόδειπνον μετά τοῦ α΄ τμήματος τοῦ Μεγ. Κανόνος.


12/3 Τρίτη

7.00- 8.30 π.μ.: Ὄρθρος, Ὧρες, Ἑσπερινός.

5.30-7.00 μ.μ.: Τό Μέγα Ἀπόδειπνον μετά τοῦ β΄ τμήματος τοῦ Μεγ. Κανόνος.


13/3 Τετάρτη

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.30-7.00 μ.μ.: Τό Μέγα Ἀπόδειπνον μετά τοῦ γ΄ τμήματος τοῦ Μεγ. Κανόνος.


14/3 Πέμπτη

7.00- 8.30 π.μ.: Ὄρθρος, Ὧρες, Ἑσπερινός.

5.30-7.00 μ.μ.: Τό Μέγα Ἀπόδειπνον μετά τοῦ δ΄ τμήματος τοῦ Μεγ. Κανόνος.


15/3 Παρασκευή

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.00-6.45 μ.μ.: 1η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου (Α΄Στάσις) καί

Εὐλόγησις κολλύβων-Μνημόσυνον κεκοιμημένων.

7.15-9.00 μ.μ.: 2η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου (Α΄Στάσις)


16/3 Σάββατον (Ἁγίων Θεοδώρων-Ὁσίου Χριστοδούλου)

7.00-9.00 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία, Μνημόσυνον Κεκοιμημένων.

6.00 μ.μ.: Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς.2η  ΕΒΔΟΜΑΔΑ


17/3 Κυριακή Α΄ Νηστειῶν-Ὀρθοδοξίας

7.00-8.30 π.μ.: Ὄρθρος.

8.30-10.30 π.μ.: Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου, Τελετή Ἁγίων Εἰκόνων.

6.00 μ.μ.: Κατανυκτικός Ἑσπερινός.


20/3 Τετάρτη

6.00-8.00 μ.μ.: ΕΣΠΕΡΙΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ.


22/3 Παρασκευή

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.00-6.30 μ.μ.: 1η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου  (Β΄Στάσις)

7.00-8.30 μ.μ.: 2η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου  (Β΄Στάσις)


23/3 Σάββατον

7.00-9.00 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία.

6.00 μ.μ.: Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς.3η  ΕΒΔΟΜΑΔΑ


24/3 Κυριακή Β΄ Νηστειῶν-Γρηγορίου Παλαμᾶ

7.00-8.30 π.μ.: Ὄρθρος.

8.30-10.30 π.μ.: Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου.

6.00 μ.μ.:  Ὁ Ἑσπερινός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.


25/3 Δευτέρα (Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου)

7.00-10.00 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία.


27/3 Τετάρτη

6.00-8.00 μ.μ.: ΕΣΠΕΡΙΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ.


29/3 Παρασκευή

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.00-6.30 μ.μ.: 1η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου  (Γ΄Στάσις)

7.00-8.30 μ.μ.: 2η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου  (Γ΄Στάσις)


30/3 Σάββατον

7.00-9.00 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία

6.00 μ.μ.: Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς.4η  ΕΒΔΟΜΑΔΑ


31/3 Κυριακή Γ΄ Νηστειῶν-Σταυροπροσκυνήσεως

7.00-8.45 π.μ.: Ὄρθρος, Τελετή Σταυροπροσκυνήσεως.

8.45-10.30 π.μ.: Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου.

6.00 μ.μ.: Κατανυκτικός Ἑσπερινός.


3/4 Τετάρτη

6.00-8.00 μ.μ.: ΕΣΠΕΡΙΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ.


5/4 Παρασκευή

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.00-6.30 μ.μ.: 1η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου  (Δ΄Στάσις)

7.00-8.30 μ.μ.: 2η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου  (Δ΄Στάσις)


6/4 Σάββατον

7.00-9.00 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία

6.00 μ.μ.: Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς.5η  ΕΒΔΟΜΑΔΑ


7/4 Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν-Ἰωάννου τῆς Κλίμακος

7.00-8.30 π.μ.: Ὄρθρος.

8.30-10.15 π.μ.: Θεία Λειτουργία.

6.00 μ.μ.: Κατανυκτικός ῾Εσπερινός.


10/4 Τετάρτη

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

6.00-8.30 μ.μ.: ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ (Ψάλλεται μέ τόν Ὄρθρο τῆς Πέμπτης

τῆς Ε΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν.)


11/4 Πέμπτη (Μεγάλου Κανόνος)

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.


12/4 Παρασκευή

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.00-7.00 μ.μ.: 1η  Ἀκολουθία τοῦ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ

7.15-9.15 μ.μ.: 2η  Ἀκολουθία τοῦ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ


13/4 Σάββατον (Ἀκαθίστου Ὕμνου)

7.00-9.00 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία

6.00 μ.μ.: Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς.6η ΕΒΔΟΜΑΔΑ


14/4 Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν-Μαρίας Αἰγυπτίας

7.00-8.30 π.μ.: Ὄρθρος.

8.30-10.15 π.μ.: Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου.

6.00 μ.μ.: Κατανυκτικός Ἑσπερινός.


17/4 Τετάρτη (πρό τῶν Βαΐων)

6.30-8.30 μ.μ.: ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ.


19/4 Παρασκευή (πρό τῶν Βαΐων)

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

6.00 μ.μ.: Ἀπόδειπνον, ΚΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ.


20/4 Σάββατον τοῦ Λαζάρου

7.00-9.00 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία.

6.00 μ.μ.: Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων.


21/4 Κυριακή τῶν Βαΐων

7.00-10.15 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία.ΙΕΡΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ


Κατά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν τελοῦνται:

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Κάθε Κυριακή, τό Σάββατο τῶν Ἁγ. Θεοδώρων (16/3) καί τή Δευτέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ (25/3).

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΕΣ

Τίς Τετάρτες 13/3 καί 3/4, ὧρα 7.00-9.00 π.μ..

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Τίς Παρασκευές, ὧρα 6.00 μ.μ..ΣΥΣΤΑΣΙΣ:

Η ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ.

Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

ΑΡΧΙΚΗ