ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ


ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

2023


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι. ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΚΑΙ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ


1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

(Καθαρά)


26/2 Κυριακή τῆς Τυρινῆς ἑσπέρας

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ

5.30 μ.μ.: Ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός τῆς «Συγγνώμης».


27/2 Καθαρά Δευτέρα

7.15 π.μ.: Ἀκολουθία τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς.

5.30 μ.μ.: Μέγα Ἀπόδειπνον.


28/2 Τρίτη

5.30 μ.μ.: Μέγα Ἀπόδειπνον.


1/3 Τετάρτη

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.30 μ.μ.: Μέγα Ἀπόδειπνον.


2/3 Πέμπτη

5.30 μ.μ.: Μέγα Ἀπόδειπνον.


3/3 Παρασκευή

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.00 μ.μ.: 1η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου (Α΄Στάσις) καί

Εὐλόγησις κολλύβων-Μνημόσυνον κεκοιμημένων.

7.15 μ.μ.: 2η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου (Α΄Στάσις).


4/3 Σάββατον (Ἁγίων Θεοδώρων)

7.00-9.00 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία, Μνημόσυνον Κεκοιμημένων.

6.00 μ.μ.: Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς.2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ


5/3 Κυριακή Α΄ Νηστειῶν-Ὀρθοδοξίας

7.00-10.15 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου, Τελετή Ἁγίων Εἰκόνων.

6.00 μ.μ.: Κατανυκτικός Ἑσπερινός.


8/3 Τετάρτη

7.00-10.30 μ.μ.: ΜΙΚΡΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ

Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων:

Ἑσπερινός, Λιτή, Ἀρτοκλασία, Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.


10/3 Παρασκευή

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.30 μ.μ.: 1η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου  (Β΄Στάσις).

7.00 μ.μ.: 2η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου  (Β΄Στάσις).


11/3 Σάββατον

7.00-9.00 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία.

6.00 μ.μ.: Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς.


Σημ.: Ὅμοια μέ τήν 1η Ἑβδομάδα, καί τίς ἄλλες Ἑβδομάδες, κάθε Δευτέρα Τρίτη καί Πέμπτη στίς 6.00 μ.μ. τελεῖται τό Μέγα Ἀπόδειπνον.3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ


12/3 Κυριακή Β΄ Νηστειῶν-Γρηγορίου Παλαμᾶ

7.00-10.15 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου.

6.00 μ.μ.: Κατανυκτικός Ἑσπερινός.


15/3 Τετάρτη

6.00 μ.μ.: ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ.


17/3 Παρασκευή

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.30 μ.μ.: 1η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου  (Γ΄Στάσις).

7.00 μ.μ.: 2η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου  (Γ΄Στάσις).


18/3 Σάββατον

7.00-9.00 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία

6.00 μ.μ.: Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς.4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ


19/3 Κυριακή Γ΄ Νηστειῶν-Σταυροπροσκυνήσεως

7.00-10.15 π.μ.: Ὄρθρος, Τελετή Σταυροπροσκυνήσεως, Θεία Λειτουργία

Μ. Βασιλείου.

6.00 μ.μ.: Κατανυκτικός Ἑσπερινός.


22/3 Τετάρτη

6.00 μ.μ.: ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ.


24/3 Παρασκευή (Προεόρτια Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου)

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.30 μ.μ.: 1η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου (Δ΄Στάσις)

7.00 μ.μ.: 2η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου (Δ΄Στάσις)


25/3 Σάββατον-Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου (Ἐθνική Ἑορτή)

7.00-10.00 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία.

6.00 μ.μ.: Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς.5η ΕΒΔΟΜΑΔΑ


26/3 Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν-Ἀπόδοσις Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ

7.00-10.15 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου.

6.00 μ.μ.: Κατανυκτικός Ἑσπερινός.


29/3 Τετάρτη (Μέγας Κανών)

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

6.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ.


31/3 Παρασκευή (Ἀκάθιστος Ὕμνος)

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.00 μ.μ.: 1η  Ἀκολουθία τοῦ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ

7.15 μ.μ.: 2η  Ἀκολουθία τοῦ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ


1/4 Σάββατον

7.00-9.00 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία

6.00 μ.μ.: Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς.6η ΕΒΔΟΜΑΔΑ


2/4 Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν-Μαρίας Αἰγυπτίας

7.00-10.15 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου.

6.00 μ.μ.: Κατανυκτικός Ἑσπερινός.


5/4 Τετάρτη (πρό τῶν Βαΐων)

6.30-8.30 μ.μ.: ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ.


7/4 Παρασκευή (πρό τῶν Βαΐων)

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

6.00 μ.μ.: Ἀπόδειπνον, ΚΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ.


8/4 Σάββατον τοῦ Λαζάρου

7.00-9.00 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία.

6.00 μ.μ.: Ὁ Ἑσπερινός Κυριακῆς τῶν Βαΐων.


9/4 Κυριακή τῶν Βαΐων

7.00-10.15 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία.ΙΕΡΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ


Κατά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν θά τελεσθοῦν:


ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: Κάθε Κυριακή, τό Σάββατο τῶν Ἁγ. Θεοδώρων (4/3) καί τό Σάββατο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ (25/3).


ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ: Τίς Παρασκευές Ὥρα 6.00 μ.μ..
ΣΥΣΤΑΣΙΣ:

Η ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ.

Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

ΑΡΧΙΚΗ