ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ


ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

2017


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι. ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΚΑΙ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

(Καθαρά)


26/2 Κυριακή τῆς Τυρινῆς ἑσπέρας

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ

5.30 μ.μ.: Ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός τῆς «Συγγνώμης».


27/2 Καθαρά Δευτέρα

7.15-9.15 π.μ.: Ὄρθρος, Ὧρες, Ἑσπερινός.

5.30-7.00 μ.μ.: Τό Μέγα Ἀπόδειπνον μετά τοῦ α΄ τμήματος τοῦ Μεγ. Κανόνος.


28/2 Τρίτη

7.00- 8.30 π.μ.: Ὄρθρος, Ὧρες, Ἑσπερινός.

5.30-7.00 μ.μ.: Τό Μέγα Ἀπόδειπνον μετά τοῦ β΄ τμήματος τοῦ Μεγ. Κανόνος.


1/3 Τετάρτη

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.30-7.00 μ.μ.: Τό Μέγα Ἀπόδειπνον μετά τοῦ γ΄ τμήματος τοῦ Μεγ. Κανόνος.


2/3 Πέμπτη

7.00- 8.30 π.μ.: Ὄρθρος, Ὧρες, Ἑσπερινός.

5.30-7.00 μ.μ.: Τό Μέγα Ἀπόδειπνον μετά τοῦ δ΄ τμήματος τοῦ Μεγ. Κανόνος.


3/3 Παρασκευή

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.00-6.45 μ.μ.: 1η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου (Α΄Στάσις)-

Εὐλόγησις κολλύβων-Μνημόσυνον κεκοιμημένων.

7.15-9.00 μ.μ.: 2η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου (Α΄Στάσις)


4/3 Σάββατον (Ἁγίων Θεοδώρων)

7.00-9.00 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία, Μνημόσυνον Κεκοιμημένων,

6.00-7.00 μ.μ.: Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς.2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ


5/3 Κυριακή Α΄ Νηστειῶν-Ὀρθοδοξίας

7.00 -8.30 π.μ.: Ὄρθρος.

8.30-10.30 π.μ.: Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου, Τελετή Ἁγίων Εἰκόνων.

6.00 -7.00 μ.μ.:  Κατανυκτικός Ἑσπερινός.


8/3 Τετάρτη

6.00-8.00 μ.μ.: ΕΣΠΕΡΙΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ.


9/3 Πέμπτη (Τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων)

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.


10/3 Παρασκευή

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.00-6.30 μ.μ.: 1η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου (Β΄Στάσις)

7.00-8.30 μ.μ.: 2η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου (Β΄Στάσις)


11/3 Σάββατον

7.00-9.00 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία

6.00-7.00 μ.μ.: Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς.3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ


12/3 Κυριακή Β΄ Νηστειῶν-Γρηγορίου Παλαμᾶ

7.00 -8.30 π.μ.: Ὄρθρος.

8.30-10.30 π.μ.: Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου.

6.00 -7.00 μ.μ.: Κατανυκτικός Ἑσπερινός.


15/3 Τετάρτη

6.00-8.00 μ.μ.: ΕΣΠΕΡΙΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ.


16/3 Πέμπτη (Ὁσίου Χριστοδούλου)

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.


17/3 Παρασκευή

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.00-6.30 μ.μ.: 1η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου (Γ΄Στάσις)

7.00-8.30 μ.μ.: 2η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου (Γ΄Στάσις)


18/3 Σάββατον

7.00-9.00 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία

6.00-7.00 μ.μ.: Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς.4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ


19/3 Κυριακή Γ΄ Νηστειῶν-Σταυροπροσκυνήσεως

7.00 -8.45 π.μ.: Ὄρθρος, Τελετή Σταυροπροσκυνήσεως.

8.45-10.30 π.μ.: Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου.

6.00 -7.00 μ.μ.: Κατανυκτικός Ἑσπερινός.


22/3 Τετάρτη

6.00-8.00 μ.μ.: ΕΣΠΕΡΙΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ.


24/3 Παρασκευή (Προεόρτια Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου)

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.00-6.30 μ.μ.: 1η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου (Δ΄Στάσις)

7.00-8.30 μ.μ.: 2η Ἀκολουθία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ τῆς Θεοτόκου (Δ΄Στάσις)


25/3 Σάββατον-Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου (Ἐθνική Ἑορτή)

7.00-10.00 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία.

6.00-7.00 μ.μ.: Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς.5η ΕΒΔΟΜΑΔΑ


26/3 Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν-Ἀπόδοσις Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ

7.00 -8.30 π.μ.: Ὄρθρος.

8.30-10.15 π.μ.: Θεία Λειτουργία.

6.00 -7.00 μ.μ.: Κατανυκτικός Ἑσπερινός.


29/3 Τετάρτη

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

6.00-8.30 μ.μ.: ΜΕΓΑΣ  ΚΑΝΩΝ  (Ψάλλεται μέ  τόν Ὄρθρο τῆς Πέμπτης

τῆς Ε΄ ῾Εβδομάδος τῶν Νηστειῶν.)


30/3 Πέμπτη (Μεγάλου Κανόνος)

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.


31/3 Παρασκευή

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.00-7.00 μ.μ.: 1η  Ἀκολουθία τοῦ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ

7.15-9.15 μ.μ.: 2η  Ἀκολουθία τοῦ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ


1/4 Σάββατον (Ἀκαθίστου Ὕμνου)

7.00-9.00 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία

6.00-7.00 μ.μ.: Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς.6η ΕΒΔΟΜΑΔΑ


2/4 Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν-Μαρίας Αἰγυπτίας

7.00 -8.30 π.μ.: Ὄρθρος.

8.30-10.15 π.μ.: Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου.

6.30 -7.30 μ.μ.: Κατανυκτικός Ἑσπερινός.


5/4 Τετάρτη (πρό τῶν Βαΐων)

6.30-8.30 μ.μ.: ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ.


7/4 Παρασκευή (πρό τῶν Βαΐων)

7.00-9.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

6.30-7.30 μ.μ.: Ἀπόδειπνον, ΚΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ.


8/4 Σάββατον τοῦ Λαζάρου

7.00-9.00 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία.

6.30-7.30 μ.μ.: Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων.


9/4 Κυριακή τῶν Βαΐων

7.00-10.00 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία.ΙΕΡΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ


Κατά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν θά τελοῦνται:

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: Κάθε Κυριακή, τό Σάββατον

τῶν Ἁγίων Θεοδώρων καί τό Σάββατον τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΕΣ: Τίς Τετάρτες 1/3, 22/3 καί 5/4: 7.00-9.00 π.μ..

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ: Τίς Παρασκευές: 6.15 μ.μ..ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ:

Κατά τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή :

Μνημόσυνα τελοῦνται:

μόνον τά Σάββατα καί τίς Κυριακές.

ΔΕΝ ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ:

τό Σάββατον τοῦ Λαζάρου, τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ καί ὅλες τίς μεταξύ τῶν Δεσποτικῶν αὐτῶν ἑορτῶν ἡμέρες.


ΣΥΣΤΑΣΙΣ:

Η ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ.

Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

ΑΡΧΙΚΗ