ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

(23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021)


ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

8.00 π.μ.: Τό ἱερόν μυστήριον τοῦ ΑΓΙΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ.

(ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΙΣΤΩΝ)


ΠΕΜΠΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Παραμονή Χριστουγέννων

6.00-9.00 π.μ.: Οἱ ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ καί ὁ ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

τῶν Χριστουγέννων μέ τή Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγ. Βασιλείου.

(ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΙΣΤΩΝ)


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

5.00-8.15 π.μ.: Ὁ Ὄρθρος τῶν Χριστουγέννων & 1η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

8.30-10.00 π.μ.: 2η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

(ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΙΣΤΩΝ)

5.30 μ.μ.: Ὁ ἑόρτιος Ἑσπερινός.


ΣΑΒΒΑΤΟΝ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

῾Η Σύναξις τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου

7.15-9.15 π.μ.: Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία.

(ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΙΣΤΩΝ)

5.30 μ.μ.: Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς.


ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ.

Ἰωσὴφ μνήστορος, Δαυὶδ προφητάνακτος, Ἰακώβου ἀδελφοθέου & Στεφάνου πρωτομάρτ.

7.15-9.15 π.μ.: Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία.

(ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΙΣΤΩΝ)


ΠΕΜΠΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

5.30 μ.μ.: Ὁ Ἑσπερινός τῆς Πρωτοχρονιᾶς.

(ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΙΣΤΩΝ)


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

καί μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ.

7.00-9.15 π.μ.: Ὄρθρος & 1η Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

9.30-10.15 π.μ.: 2η Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

(ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΙΣΤΩΝ)

5.30 μ.μ.: Ὁ ἑόρτιος Ἑσπερινός.


ΣΑΒΒΑΤΟΝ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

7.15-9.00 π.μ.: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.

(ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΙΣΤΩΝ)

5.30 μ.μ.: Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς.


ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

7.15-9.15 π.μ.: Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία.

(ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΙΣΤΩΝ)


ΤΡΙΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Παραμονή τῶν Φώτων

6.00-9.00 π.μ.: Οἱ ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ καί ὁ ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

μέ τή Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγ. Βασιλείου καί ὁ ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ.

(ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΙΣΤΩΝ)


ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

7.15-10.30 π.μ.: Ὁ Ὄρθρος, ἡ Θεία Λειτουργία καί ὁ ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ.

(ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΙΣΤΩΝ)

(Θά παρέχεται Θεία Μετάληψη & Μέγας Ἁγιασμός ἀπό τό πρωί,

γιά τήν ἐναλλαγή προσώπων, λόγω τοῦ περιορισμοῦ.)

5.30 μ.μ.: Ὁ ἑόρτιος Ἑσπερινός.


ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ

7.15-9.00 π.μ.: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.


***************************************************************

Παρακαλοῦμε νά βοηθήσετε τούς ὑπευθύνους τοῦ Ναοῦ

στή τηρήση τῆς τάξεως καί τῶν μέτρων.

***

Παρακαλοῦμε νά ἐνισχύσετε τό Ναό,

γιά νά ἀνταποκριθεῖ στίς λειτουργικές του ἀνάγκες.

***

Ὁ Ναός θά παραμένει ἀνοικτός τίς καθημερινές 9.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.

ἐκτός Κυριακῶν πού θά κλείνει στή 1.00 μ.μ..

********************************************************


ΙΕΡΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

(25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 – 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021)


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

6.30-9.00 π.μ.: Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία.

(ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΙΣΤΩΝ)


ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ

7.00-9.00 π.μ.: Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία.

(ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΙΣΤΩΝ)


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

7.00-9.15 π.μ.: Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Μεγ. Βασιλείου.

(ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΙΣΤΩΝ)


ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

7.00-9.00 π.μ.: Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία.

(ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΙΣΤΩΝ)


ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

7.00-10.00 π.μ.: Ὁ Ὄρθρος, ἡ Θεία Λειτουργία καί ὁ ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ.

(ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΙΣΤΩΝ)


********************************************************************************************************

Παρακαλοῦμε νά βοηθήσετε τούς ὑπευθύνους τοῦ Ναοῦ

στή τηρήση τῆς τάξεως καί τῶν μέτρων.

***

Παρακαλοῦμε νά ἐνισχύσετε τό Ναό,

γιά νά ἀνταποκριθεῖ στίς λειτουργικές του ἀνάγκες.

***

Ὁ Ναός εἶναι ἀνοικτός καθημερινῶς 8.00-12.00 π.μ. & 4.30-6.00 μ.μ.

ἐκτός Κυριακῶν & Ἑορτῶν 7.00-12.00 π.μ.

***************************************************************************


Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

ΑΡΧΙΚΗ