ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ


ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2017


ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

7.30-9.00 π.μ.: Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία.


5.30-7.15 μ.μ.: Ὁ προεόρτιος Ἑσπερινός μέ τά τροπάρια τοῦ Εὐχελαίου καί τό ἱερόν μυστήριον τοῦ ΑΓΙΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ.


ΠΕΜΠΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

7.30-9.00 π.μ.: Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία.


5.30 μ.μ.: Ὁ προεόρτιος Ἑσπερινός


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

7.30-9.00 π.μ.: Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία.


5.30-7.15 μ.μ.: Ἡ Ἀκολουθία τῶν ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ


ΣΑΒΒΑΤΟΝ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

7.00-9.00 π.μ.: Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία.


5.30-6.30 μ.μ.: Ὁ Μέγας Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς.


ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

7.00-10.00 π.μ.: Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς.


5.30-7.00 μ.μ.: Ο ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.


ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

5.00-6.30 π.μ.: Ὁ Ὄρθρος τῶν Χριστουγέννων

6.30-8.15 π.μ.: 1η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

8.30-10.00 π.μ.: 2η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.


5.30 μ.μ.: Ὁ ἑόρτιος Ἑσπερινός.


ΤΡΙΤΗ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ἡ Σύναξις τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου

7.30-10.00 π.μ.: Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία.


5.30 μ.μ.: Ὁ Ἑσπερινός.


ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Στεφάνου πρωτομάρτυρος

7.30-9.15 π.μ.: Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία.


ΣΑΒΒΑΤΟΝ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

7.30-9.00 π.μ.: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.


5.30 μ.μ.: Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς.


ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Μετὰ τὴν τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν. Ἰωσὴφ τοῦ Μνήστορος, Δαυὶδ τοῦ Προφητάνακτος καὶ Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου. Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων.

7.15-10.30 π.μ.: Ὁ Ὄρθρος καί ἡ ἀρχαία Θεία Λειτουργία ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ.


6.00 μ.μ.: Ὁ ἑόρτιος Ἑσπερινός τῆς Πρωτοχρονιᾶς.ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2018


ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

καί μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ.

Ἀρχή τοῦ ΝΕΟΥ Πολιτικοῦ ΕΤΟΥΣ.


7.15-8.45 π.μ.: Ὁ Ὄρθρος τῆς Ἑορτῆς.

8.45-10.30 π.μ.: ῾Η Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2018


ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

5.30-7.00 μ.μ.: Ἡ Ἀκολουθία τῶν ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ.


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Παραμονή τῶν Φώτων

7.00-9.00 π.μ.: Ὁ Μέγας Ἑσπερινός τῶν Θεοφανείων μέ τήν Θ. Λειτουργία

τοῦ Μεγ. Βασιλείου καί ὁ ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ.


ΣΑΒΒΑΤΟΝ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

7.15-8.45 π.μ.: Ὁ Ὄρθρος τῶν Θεοφανείων.

8.45-10.15 π.μ.: Ἡ Θεία Λειτουργία.

10.15-11.00 π.μ.: Ὁ ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ.


5.30 μ.μ.: Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς.


ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ἡ Σύναξις τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ

7.15-10.30 π.μ.: Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία.ΙΕΡΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ


ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

7.00-9.30 π.μ.: Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία.


ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

5.00-8.00 π.μ.: Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία τῶν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.


ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ

7.00-9.30 π.μ.: Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία.


ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

7.30-10.00 π.μ.: Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.


ΣΑΒΒΑΤΟΝ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

7.00-10.00 π.μ.: Ὁ Ὄρθρος, ἡ Θεία Λειτουργία καί ὁ ΜΕΓΑΣ  ΑΓΙΑΣΜΟΣ.


ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ἁγίου ᾿Ιωάννου τοῦ Προδρόμου

7.00-9.30 π.μ.: Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία.

ΑΡΧΙΚΗ

Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια