Η ΙΕΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ

Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

Μπορείτε να δείτε το εσωτερικό του Ναού του Αγίου Λουκά Πατησίων, μέσα από την εικονική περιήγηση, στην σχετική ιστοσελίδα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών εδώ.


ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ

1η Θεία Λειτουργία: 7.00 - 9.00

2η Θεία Λειτουργία: 9.15 - 10.15